Barne- og ungdomsskole

Steinerskolen i Tromsø har både barne- og ungdomsskole. Her finner du informasjon om hvordan de er satt opp.

1. klasse

6 åringen i Steinerskolen

Småtrinn og mellomtrinn

Vekst og utvikling

Ungdomsskolen

Et pedagogisk alternativ med allsidig undervisning

Steinerskolens mål er å utdanne lærevillige og sosialt modne elever gjennom en forening av akademiske og kunstneriske fag.