Barne- og ungdomsskole

1. klasse

I 1997 ble 6-årsreformen innført, med skolestart for 6-åringene. Steinerskolene mente da som nå at 6-åringen lærer best gjennom lek og ikke skal ha tradisjonell klasseromsundervisning. Det første året på Steinerskolen er et år i forberedelsens tegn og leken står i sentrum

20190604 160859

Å leke er kreativt, krevende og utviklende. Gjennom den frie leken utforsker barna nye situasjoner, bearbeider det de har hørt eller opplevd, og lærer av hverandre. De forsker, utfordrer, diskuterer og tilpasser seg.

1. klasse har et eget klasserom i samme lokalene som fritidshjemmet. Denne etasjen har de for seg selv frem til fritidshjemmet åpner klokken 12:30. Her har de god plass til å bevege seg og rom for ulike aktiviteter

I tillegg til lek er det vanlig at 1. klasse har en felles samling med sanger, regler, vers, fortellerstund og praktiske oppgaver hver dag. Lærer varierer opplegget fra uke til uke, men kan ha perioder med baking, hagearbeid, tegning, turer, øvelser for å utvikler sosial kompetanse og så er det jo spennende med skolens fester

I læreplanen beskrives hvordan man ønsker å forberede den videre skolegangen gjennom å gi basiskompetanse i disse syv områdene:

  1. Språkkompetanse
  2. Kropps- og bevegelseskompetanse
  3. Fantasi og kreativitetskompetanse
  4. Etisk og moralsk kompetanse
  5. Sosial kompetanse
  6. Sanse- og iaktattagelseskompetanse
  7. Motivasjon og konsentrasjonskompetanse

Du kan lese mer om dette på side 4 i Steinerskolens læreplan

På bildet ser dere en samisk inspirert uro som mange 1. klassinger gav bort i julegave dette året

Skoledagen for 1. klasse er ikke delt inn i fag, men følger i stor grad barna, leken og årstidene

Dette er et forberedende år. Den sosial utvikling og trygghet i et nytt miljø er viktig for den videre læringen. I 1. klasse fokuserer vi på å gi elevene trygghet, mestringsfølelse og forberede oppstarten av den mer tradisjonelle klasseromsundervisningen som starter opp i 2. klasse

Etter endt skoledag kan man benytte seg av skolens fritidshjem (SFO). Les mer om fritidshjemmet her.