Barne- og ungdomsskole

Fritidshjem (SFO)

Velkommen til Fritidshjemmet på Steinerskolen i Tromsø

Åpningstider:
Morgenfritids: 07.30 - 08.30
Etter skoletid: 12.30 - 16.30

Fritidshjemmets mobil: 46 91 91 06

Foreldrebetaling

Satser:

Hel plass: Morgenfritids og til 16.30. Pris 3 015.- pr. barn.
Halv plass: Morgenfritids og til 15.00. Pris 1 934.- pr. barn.

Foreldrebetalingen skal gå til kontonummer: 0530.53.53339 innen den 20. hver måned. Man betaler ikke for juli måned.

Ny tilskuddsordning og mulighet for reduksjon

Fra høsten 2022 ble det innført en ny tilskuddsordning med 12 timer gratis Fritids for 1. og 2. klasse. Denne tilskuddsordningen kommer i tillegg til ordningen med redusert foreldrebetaling ved Fritids for 1.-4.trinn, med bakgrunn i at en Fritidsplass maksimalt skal utgjøre 6% av husholdets samlede personinntekt etter skattelovens kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Nærmere informasjon om dette sendes ut til alle som starter opp i 1. eller 2. klasse ved tildeling av plass.

Foreldre som har elever på Fritids i 1.klasse, i over 12 timer pr. uke, må betale for den tiden som overstiger disse 12 timene.

Hentetider

Barn som har halv plass må være hentet/sendt hjem innen kl. 15.00. Barn med full plass må være hentet/sendt hjem innen kl. 16.30.

Det pålegges ekstra omkostninger for barn som blir hentet for sent. Dette trer i kraft fra og med første gang. Priser vil være 150,- pr. påbegynte halvtime.

Kim Renee Kristensen er leder på Fritidshjemmet og kan nås på e-post kim.kristensen@steinerskolen.no

Fritidshjemmet er forbeholdt elevene fra 1. - 4. klasse. Søknadsskjema sendes ut med skolens inntaksbrev, men kan også lastes ned her.

Om Fritidshjemmet

Vi som jobber her er Kim, Joacim, Laura F., Laura S., Oana og Lisa.

Det er ca 40 barn fra 1. til 4. klasse som er meldt på hos oss.

Når barna kommer ned fra skolen, er det mat med det samme. Vi har en liten samling i gangen først. Der snakker vi litt om dagen, gir informasjon om ting som skal skje og synger sanger og så hilses barna inn i spisesalen. Etter maten går vi som regel ut og kommer inn etter hvert. På grunn av den uheldige akustikken i rommene våre må barna lære seg å bruke det vi kaller for innestemme og å leke rolig i de forskjellige lekekroker. Torsdag er fast utedag, hvor vi ofte spiser ute.

Fordi vi er ute daglig er det svært viktig at barna har godt utstyr. Om sommeren trenger alle regnjakke med hette og bukse samt regnstøvler. Om vinteren er det varme og vanntette vinterklær, sko, votter og hals som trengs. Husk å alltid ha ett sett med skifteklær i kurven, samt innesko.

Garderobe
- Garderobekurven skal sjekkes av foreldre minst en gang i uka, at barnet ikke mangler klær eller har for mange ting og mister oversikt.
- Hver siste fredag i måneden må garderoben tømmes helt. Da blir den vasket grundig.
- Vi har en trebenk, i lang gang rett innenfor garderoben, hvor vi legger klær og utstyr som ikke er merket. Se også i rød kasse ved inngangen.

Kontakt
Vi har mobil på fritidshjemmet med nummer: 46 91 91 06

Send oss en tekstmelding hvis barnet ikke kommer. Klasselærerne har ikke mulighet å informere oss om barnas fravær. Også annen relevant informasjon skal helst sendes per SMS. Da slipper vi å avbryte vår aktivitet og kan ha fokus på det som skjer her. Vi bekrefter mottakelsen av beskjeden.

Retningslinjer og vedtekter

Her er link til PDF med fritidshjemmets retningslinjer og vedtekter. Retningslinjer og vedtekter revidert 13 11 19

Vi legger spesielt vekt på fire aspekter på Fritidshjemmet

FRI LEK

Vårt mål er å skape en hjemmekoselig atmosfære der fritid og fri lek står sentralt. Etter en skoledag med mye struktur legger vi stor vekt på den frie leken, og for det meste består aktivitetene av barnas egen lek basert på deres fantasi og kreativitet. Mye av den sosiale læringa skjer nettopp i den frie leken, og det er viktig at barna får tid og ro til lek.

MAT

Mat: Vi serverer mat som både skal se delikat ut, smake godt, være sunt og mettende. Vi lager maten fra bunnen og legger vekt på å ha grønnsaker/frukt hver dag. Vi bruker fullkornsprodukter og lite kjøtt. Vi kjøper så mye som mulig økologisk.

RUTINER og GRUPPEREGLER

Å være en del av en gruppe på rundt 32 barn og flere voksne må læres og øves. For at alle har det bra hos oss er det sentralt at alle bidrar. Vi voksne har utarbeidet faste rutiner og regler som gir barna en trygg og forutsigbar ramme å forholde seg til. Vi jobber på det at alle barn forholder seg etter våre regler og vi forklarer dem hvorfor det er viktig. Barna øver seg å lytte til oss voksne og til hverandre, ytre seg i gruppa, vente på deres tur og hjelpe hverandre. De lærer at «stopp er stopp» og at det betyr alltid at man må holde opp med det man gjør.

FORELDREKONTAKT

Vi setter pris på god foreldrekontakt. Kontakten skal være både personlig og via telefon/SMS. Vi prøver å gi dere en liten tilbakemelding om dagen hos oss når dere henter barnet. Hvis dere ikke får det automatisk, er det bare å spørre. Hvis barna er misfornøyd eller dere opplever noe uventet, ønsker vi at dere tar det opp med oss snarest mulig.

Foreldrekafé

Vi gjennomfører 3 foreldrekafé i året. Tanken med dette er å ha litt bedre tid for kontakten mellom foreldre, barn og ansatte. Klasselærerne blir invitert også.

I tillegg skal en av oss være med på det første foreldremøtet til 1. klassen.

Er det ellers noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt

Vennligst hilsen Fritidshjemmet