Barne- og ungdomsskole

Småtrinn

Hvert trinn og hver alder har sine forutsetninger for læring og utvikling. Disse ønsker vi å ta hensyn til og jobber ut fra et ønske om å møte barna nettopp der de er og la dem få utvikle seg fra sitt ståsted

Bokstaven A

Eventyr, tall og bokstaver

I 2. klasse starter elevene opp med bokstavene

Steinerskolen har en anerkjent pedagogikk for å lære elevene å lese, skrive og regne.

Bevegelse, tegning, maling, sang, musikk, håndverk og praktisk arbeid er en integrert del av undervisningen.

En jevn fordeling mellom teoretiske, kunstneriske og praktiske fag bidrar til å gi en helhetlig og allsidig undervisning som ivaretar intensjonen om at elevene skal delta på en aktiv og kreativ måte i sin egen læring.Fortellinger

Fortellerstoffet disse skoleårene rommer eventyr og legender, men også konkrete skildringer av dyr, planter og naturfenomener.

Læreren rolle som forteller er vesentlig, men det er også elevenes kunstneriske bearbeidelse av stoffet. Fortellinger appellerer sterkt til elevenes fantasikrefter, noe som er viktig for å utvikle egen forestillingsevne og tenkning.

Turer

1. - 3. klasse har naturdag hver mandag, og går da på tur til ulike steder i nærområdet. Bukta og Folkeparken er mye besøkt, men også andre steder oppsøkes alt etter vær og forhold.

På skolen vår har det blitt en tradisjon at elevene i 4. klasse drar til Lofoten. Dette året har de lært om bonden, gjeteren og fiskeren, og for å komme tett på fiskerens liv reiser klassen til Lofoten for å se og oppleve yrket på nært hold

To fremmedspråk

Allerede fra 2.klasse undervises det både i tysk og engelsk