Barne- og ungdomsskole

Steinerbarnehagen

Steinerbarnehagen i Tromsø har holdt til i Kveldrovegen 17 siden 1992. Barnehagen har to avdelinger; en storbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 3-6 år og en småbarnsavdeling med plass til 9 barn i alderen 0 - 3 år.

På barnehagens hjemmeside kan man blant annet lese at:

"Steinerbarnehagen er en ideell barnehage som legger vekt på lek og kreativ utfoldelse. Vi har økologisk, varm mat hver dag – og barna får være med å lage. På vår ukentlige turdag går vi sammen til Folkeparken eller Telegrafbukta, der vi koser oss i timesvis med treklatring, spikking, bål og grillmat.

Barnehagen vår har et spesielt fokus på mat; barna får varm, næringsrik, hjemmelaget og økologisk mat hver dag, de får være med å lage og vi koser oss med måltidene. Og når vi har fødselsdager og årstidsfester er det alltid noe ekstra godt!"

"Vår pedagogikk vektlegger en balanse mellom kunstneriske og praktiske aktiviteter og den frie leken. Lekene våre er i naturmaterialer, det mener vi stimulerer barnets sanser og fantasievne. Aktivitetene følger årets gang, med planting og såing om våren, mens innhøsting av grønnsaker, bærplukking, toving av ull er naturlige aktiviteter i løpet av høsten.

Vi har en daglig samlingsstund med sanger og vers, bevegelser og fingerleker. Hver dag har vi også en eventyrstund som utvikles med bordspill, hvor de store barna får være med å fortelle og vise for de små. Vi har også hvilestund/soving for alle barna etter maten, slik at de har kraft i armer og ben til uteleken etterpå."