Foreldrehåndboka

Aktivitetskalender

Vårt årshjul viser de viktigste aktivitetene året rundt og skal hjelpe deg med planlegging. Siden er under utvikling.

August

klasse
gjelder

Dugnad skolestart

Klasse: Alle
Gjelder: foreldre

I ukene før skolestart inviteres foreldrene til dugnad. Dugnadsansvarlig vil sende ut informasjon om dager og tidspunkt det er mulig å komme på dugnad, og fordele oppgaver til de som kommer til skolen på dugnad. Foreldre gjør dugnad for klassen der man har det eldste barnet. Les mer

Første skoledag 21.08.23

Klasse: Alle
Gjelder: elever, foreldre

Alle klasser, bortsett fra 1. og 2. klasse møter klokken 08.30 denne dagen. De møter sine klasselærere og forbereder seg til seremonien knyttet rundt 1. og 2. klasse. Les mer her

September

klasse
gjelder

Årstidsfestene

Klasse: Alle
Gjelder: elever

Blant Steinerskoler verden over er det rytmiske prinsippet en viktig del av pedagogikken vår. Det gjentagende og rytmisk tilbakevendende som vi også oppfatter ellers i naturen, og i våre omgivelser, skaper en trygghet som vi tenker danner et godt grunnlag for læring. Les mer her

Foredrag med Hilde Lengali 07.09.23

Klasse: Alle
Gjelder: foreldre

FF og skolen tar imot Foreldreforbundet http://www.foreldrene.no/ sin leder Hilde Lengali til et par dagers arbeid med skole-hjem samarbeid. Hilde reiser rundt til alle landets steinerskoler og holder foredrag om skole-hjem samarbeid. På onsdag 6. september vil Hilde ha samtaler med både kollegiet og foreldreforeningens styre, mens på torsdag 7. september inviteres alle foreldrene på skolen til foredrag og arbeid med oppgave i klassene mellom klokken 18 - 20. Vi gleder oss til å få besøk av Hilde og tror dette kan bli en inspirerende og spennende start på et nytt skoleår! Velkommen!

Mikaeliuka 11.-15.09.23

Klasse: Alle
Gjelder: elever

Mikaeli-feiringen er høstens store begivenhet. Vanligvis setter vi av en uke som klasselærer har til rådighet til å utfordre barna, både små og store, på ulike måter. Tradisjonen ved vår skole er at det hvert år settes opp et «dragespill» i Bakolsen, vi går noen lengre turer i fjellet og gjennomfører alderstilpassede "prøvelser" i alle klasser. Les mer her

Leirskole

Klasse: 7
Gjelder: elever

Det er tradisjon i Norge at 7. klassingene reiser på leirskole. Klasselærer og skolen organiserer. Foreldrene blir involvert i planleggingen. Les mer her

Høstmarked 30.09.23

Klasse: Alle
Gjelder: elever, foreldre

Årets første marked og sosiale sammenkomst ved skolen er Høstmarkedet. 7. klasse har hovedansvar for pynting og salg av hjemmebakst, mens 9. klasse har ansvar for suppekoking og kafédrift.

Alle klassene bidrar med enten rundtstykker, kaker eller suppe til kafeen eller brød til salgsbod. Nærmere informasjon om organisering og klassenes bidrag blir sendt ut til klassene via Transponder og ukemelding. Les mer her

Oktober

klasse
gjelder

Allmøte 19.10.23

Klasse: Alle
Gjelder: foreldre

Vanligvis gjennomføres Allmøte i regi av FF og skolen denne måneden. I år blir det ikke allmøte, da det har vært gjennomført foredrag og workshop rundt skole-hjem samarbeid med Hilde Lengali

November

klasse
gjelder

Lanternefest

Klasse: Alle
Gjelder: elever, foreldre

I vår landsdel er naturen og lyset om sommeren fascinerende, og vi lar oss påvirke av lyset og veksten. Det som er tungt og mørkt forsvinner lett i lyset fra sommeren til høsten melder sin adkomst med vind, kulde og mørke. Så forsvinner solen gradvis fra horisonten, og vi må passe på å ikke bli overveldet av maktesløshet. Det gjelder å ta sommerens lys inn i mørketiden. Les mer her

Julemarked 26.11.23

Klasse: Alle
Gjelder: elever, foreldre

Søndag 26. november arrangeres det tradisjonsrike julemarkedet ved Steinerskolen i Tromsø. Det vil gjennomføres infostand og verksteder i forkant av markedet. Julemarkedskomiteen vil sende ut informasjon om hva, hvem og hvor.

Desember

klasse
gjelder

Adventsspiral

Klasse: Alle
Gjelder: elever

Når adventstiden er nær forbereder kollegiet seg til kanskje årets vakreste markering. Den stille festen som foregår når himmelen er på sitt mørkeste, trær og blomster er i dvale, og mennesket lar årstidens stemning senke over seg. Les mer om adventsspiralen her

Felles juleavslutning i Elverhøy kirke tirsdag 19.12.23

Klasse: Alle
Gjelder: elever, foreldre

Skolen har lang tradisjon på å invitere til felles juleavslutning for alle elever og foresatte i Elverhøy kirke. Dette har tradisjonelt vært en feiring på kveldstid og dagen før siste skoledag før juleferien starter. Tirsdag 19.12 er datoen satt for 2023 og tidspunktet er 18.00. Les mer her

Januar

klasse
gjelder

Juletrefest

Klasse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Gjelder: elever, foreldre

Hver første søndag i januar arrangerer 9. klasse Juletrefest for de mindre på skolen og i Steinerbarnehagen. Her blir det servering, leker, gang rundt juletreet i god og tradisjonell ånd. Det hender også at Julenissen har tid til å stikke innom. Påmeldingen er før jul og inntekten går til 10. klassetur.

Soldagen 21.01.24

Klasse: Alle
Gjelder: elever

Hvert år, 21. januar, eller nærmeste skoledag i etterkant, feires solens tilbakekomst. Les mer her

Februar

klasse
gjelder

Samefolket dag 06.02.24

Klasse: Alle
Gjelder: elever

En dag er satt av til felles feiring av Samefolkets dag. Samefolkets dag feires offisielt 6. februar. Av praktiske grunner må skolen velge å legge den så nært knyttet til den offisielle datoen de årene det ikke er skoledag på den aktuelle dagen. Skolen har gjerne en hel uke knyttet til feiringen av samefolkets dag, der elevene lærer mer om den samiske tradisjon og historie. Les mer her

Mars

klasse
gjelder

Felles skidag

Klasse: Alle
Gjelder: elever

Skolen har som tradisjon å ha en felles skidag enten i slutten av mars eller begynnelsen av april. Les mer her

April

klasse
gjelder

4. klasse Lofottur

Klasse: 4
Gjelder: elever

I 4. klasse lærer elevene om de gamle yrkene, blant annet bonden, gjeteren og fiskeren. Det har blitt tradisjon ved skolen at 4. klasse reiser en uke til Lofoten for å bli bedre kjent med fiskeryrket. Årets 4. klassetur blir gjennomført på våren. Mer info om Lofottur

Mai

klasse
gjelder

17. mai

Klasse: Alle
Gjelder: elever, foreldre

Fra skoleåret 22-23 av er det foreldrene som har ansvar for gjennomføring av skoletoget i sentrum på 17. mai. Foreldrene fordeler ansvarene knyttet til henting og bæring av faner, og hvem som går med de ulike klassene. Lærerne har ikke pålagt arbeidsdag, men noen vil nok ønske å være med uansett.

Etter skoletoget har det vært vanlig å møtes til en felles feiring. De siste årene har festen vært gjennomført i Kulturskolens lokaler. Festen er vanligvis mellom 13-15 og det er salg av kaffe, te, brus og pølser. Man lager et felles mat- og kakebord. Underveis er det underholdning, taler fra elever og diverse leker for alle sammen. En festlig dag som understøtter feiringen av grunnloven vår, og er et sosialt og koselig møtepunkt for foreldrene. Mer om 17.mai.

Juni

klasse
gjelder

10. klassetur

Klasse: 10
Gjelder: elever, foreldre

Mot slutten av skoleåret reiser tradisjonelt 10. klasse på en ukes tur til utlandet, så langt det er praktisk gjennomførbart. Det er opp til foreldrene og klasselærer i 10. klasse å organisere turen, men turen støttes av både FF og skolen. Les mer

Idrettsdag

Klasse: Alle
Gjelder: elever

I starten av juni samles skolen til felles idrettsdag. Les mer her

Dugnad skoleslutt

Klasse: Alle
Gjelder: foreldre

Rundt skoleslutt og skolestart arrangerer FF foreldredugnad. Dugnadsansvarlig vil sende ut informasjon om dager og tidspunkt det er mulig å komme på dugnad, og fordele oppgaver til de som kommer til skolen på dugnad. Foreldre gjør dugnad for klassen der man har det eldste barnet. Les mer

Siste skoledag 21.06.24

Klasse: 10
Gjelder: elever, foreldre

Der første skoledag har første og andreklassingene i hovedfokus, har siste skoledag 10. klassingene i hovedfokus. Les mer her

Aktivitetskalenderen er et tilbud fra Foreldreforeningen.

Logo Foreldreforeningen