Foreldrehåndboka

Helsesykepleier

Helsesykepleier for skoleåret 2019 - 2020 er Line Merethe Henning og vil ha fast kontortid på skolen hver onsdag fra 08.30 til 12.00. Helsesykepleier kan også nås på telefon eller epost, også på dager der hun ikke har kontortid på skolen.

20170316 090500

Kontaktinformasjon

Line Merethe Hennig
Helsesøster / helsesykepleier
Forebyggende helsetj, Sentrum helsestasjon

E-post: line.merethe.hennig@tromso.kommune.no

Telefonnummer: 95 83 07 58.