Foreldrehåndboka

Helsesykepleier

Helsesykepleieren ved vår skole heter Julie Grønli. Elever og foresatte kan ta kontakt med henne per telefon eller e-post. Se kontaktinformasjon under.

Julie Grønli

Mobil: 40436453
E-post: julie.gronli@tromso.kommune.no

Helsesykepleier er tilstede på skolen hver torsdag 08:30-12.30. Helsesykepleier er ellers å treffe på Sentrum helsestasjon, tlf. 91179230.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever på grunnskolen og i den videregående skole. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid.

Vi veileder, gir råd, vaksinerer, foretar helseundersøkelser, har individuelle samtaler, samtaler i grupper og klasseromsundervisning. Vi henviser videre ved behov. Elevene kan snakke med helsesykepleier om det de ønsker, og helsesykepleier har taushetsplikt. Tjenesten er gratis.