Foreldrehåndboka

Helsesykepleier

Denne siden er under arbeid, da skolen venter på svar fra kommunen angående ny helsesykepleier.

Helsesykepleier på Steinerskolen er ***

Elever og foresatte kan ta kontakt per telefon eller e-post

E-post:

Telefonnummer:

Helsesykepleier er tilstede på skolen (dag og klokkeslett)
Helsesykepleier er ellers å treffe på Sentrum helsestasjon, tlf. 91179230.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever i grunn- og videregående skole. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid.

Vi veileder, gir råd, vaksinerer, foretar helseundersøkelser, har individuelle samtaler, samtaler i grupper og klasseromsundervisning. Vi henviser videre ved behov. Elevene kan snakke med helsesykepleier om det de ønsker, og helsesykepleier har taushetsplikt. Tjenesten er gratis.