Foreldrehåndboka

Julemarked 2019

Julemarked søndag 24. november

På denne siden samler julemarkedskomiteen den informasjonen dere foreldre trenger for å være forberedt til årets julemarked

Julemarkedshefte 2019

Det er veldig viktig at alle foreldre leser vedlagt hefte. Her forklares organiseringen og fordelingen av oppgaver mellom klassene. Snakk med julemarkedsvarlig i klassen eller ta kontakt med komiteen dersom dere mener noe informasjon mangler.

Klikk på teksten under for å vise heftet som PDF.

JULEMARKEDSHEFTE 2019 - PDF

Familienes bidrag

Vi legger ut side 4 i julemarkedsheftet som bilde her. Vi vet at mange leter etter akkurat denne listen med hva hver familie skal bidra med til julemarkedet.

Husk på å også lese heftet i linken over, da selve organiseringen også er viktig for å få et vellykket marked.

Levering av produkter

Innlevering av produkter skjer i disse tidsrommene

Fredag 22. November: 15:30 - 18:00
Lørdag 23. November: 14:00 - 16:00
Søndag 24. November: 10:00 - 10:30

Husk å registrere innleveringen på skolekjøkkenet hos JMK

Vaktlistene til julemarkedet

Her kan dere se hvor og når dere er satt opp på vakt.

JMK vaktliste 20 11

Vennligst sjekk vaktlisten nøye og gi beskjed til Maia (maiamosli@gmail.com) hvis du ikke finner ditt navn eller noe må endres. Hilsen, Maia og Ulrike fra julemarkedskommitteen

Fordeling av vaktene

I løpet av JM-helgen blir foresatte fordelt på 3 forskjellige vakter, 1 vakt per voksen:

1. vakt: Lørdag, 23.11. 13:00 og utover Forberede, innrede, pynte, prise, henge opp skilt.
2. vakt: Søndag, 24.11. 10:00-14:00 Sette i gang og gjennomføre aktiviteter, selge
3. vakt: Søndag, 24.11. 13:30 og utover Fortsette salg og aktiviteter, avslutte, rydde, registrere resterende varer, bære på anneksloftet, vaske, samt hjelpe til andre steder til alle er ferdige.

Sett av datoen til å ta med deg familie og venner til en koselig dag med god førjulsstemning sammen med oss!