Foreldrehåndboka

Skolepenger

Steinerskolen får dekket 85% av driften gjennom statlige tilskudd. Foreldrebidraget (skolepengene) dekker da de siste 15 %. Skolestyret indeksregulerer satsene for foreldrebetaling til skole og fritidshjem fra år til år.

2 E069960 D5 C5 4 FB8 ABAB 2 F53 AC091 ED9

Skolepengesatser fra 1. februar 2024

 • 1. barn på barnetrinnet kr. 1 532,-
 • 2. søsken på barnetrinnet kr. 2 056,-
 • 3. søsken på barnetrinnet kr. 2 611,-
 • 1. barn på ungdomstrinnet kr. 1 597,-
 • 2. barn på ungdomstrinnet kr. 2 157,-
 • 3. barn på ungdomstrinnet kr. 2 611,-
 • 1. barn på barnetrinnet og 1. barn på ungdomstrinnet kr. 2 122,-
 • 2. barn på barnetrinnet og 1. barn på ungdomstrinnet kr. 2 611,-
 • 1. barn på barnetrinnet og 2. barn på ungdomstrinnet kr. 2 611,-
 • For flere skolebarn à kr. 136,-
 • Minstesats kr. 367,-

Satser Fritidshjemmet fra 1. februar 2024

 • Halv plass kr. 2 026.-
 • Hel plass kr. 3 159.-
 • Reduserte satser for elever i 1. og 2. Klasse: Halv plass 295,- og hel plass 1 858,-

Skolepenger bes betalt uoppfordret, tolv måneder i året til konto 4700.58.29514 den 20. hver måned. Merk innbetalingene med foresattes navn. For foresatte som har mulighet, er det lurt å legge dette inn som automatisk trekk hos banken. Skolen sender ikke ut faktura.

Skolen har valgt å strekke foreldrebetalingen ut over alle årets 12 måneder, slik at kostnaden blir lavest mulig per måned og at det blir enkelt å la betalingen stå som fast trekk i nettbank. Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling. Ta kontakt med administrasjonen for nærmere opplysninger.

Ved eventuell oppsigelse av plassen er det tre måneds oppsigelse fra den 1. i måneden etter at skriftlig oppsigelse er mottatt.

Se på siden om fritidshjemmet for informasjon om satser og betaling til skolens fritidshjem (SFO.)