Foreldrehåndboka

Skoleruter

Skolerute for 2021-22

August

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 2.
Skolen: -
Fritidshjem: Planleggingsdag
Annet: -
FF: Dugnader
Dato: 3.
Skolen: -
Fritidshjem: Oppstart Fritids
Annet: -
FF: -
Dato: 18., 19., 20.
Skolen: Planleggingsdager kollegiet
Fritidshjem: Åpent 18. og 19. Stengt den 20.
Annet: -
FF: -
Dato: 23.
Skolen: Skolestart
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -

September

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 13.
Skolen: Fridag/Valgdag
Fritidshjem: Åpent
Annet:  
FF:  
Dato: Uke 39
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet:  
FF: Høstfest

Oktober

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 4.-6.
Skolen: Mikaeliuke
Fritidshjem:  
Annet:  
FF:  
Dato: 7. - 8.
Skolen: Høstferie / kollegieseminar
Fritidshjem: Åpent 7. Stengt 8.
Annet: -
FF: -
Dato:  
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: Allmøte

November

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 11.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Lanternefest
FF: -
Dato: 15. - 16.
Skolen: Mørketidsfri
Fritidshjem: Stengt 15. Åpent 16.
Annet: -
FF: -
Dato: 21.
Skolen: Julemarked
Fritidshjem:  
Annet: -
FF: Julemarked

Desember

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 3.
Skolen:  
Fritidshjem:  
Annet: Adventspiral
FF:  
Dato: 13.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Lucia
FF: -
Dato: 21.
Skolen: Siste skoledag før jul
Fritidshjem: Fritids er stengt fra 23/12 - 3/1
Annet: -
FF: -

Januar

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 4.
Skolen: -
Fritidshjem: Oppstart fritids
Annet: -
FF: -
Dato: 4.
Skolen: Første skoledag
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -
Dato: 21.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Solfest
FF: -

Februar

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: Uke 5
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Samisk uke
FF: -

Mars

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 07.-11.
Skolen: Vinterferie
Fritidshjem: Åpent
Annet: -
FF: -

April

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 11.-18.
Skolen: Påskeferie
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

Mai

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 16.
Skolen: Fridag
Fritidshjem: Åpent
Annet: -
FF: -
Dato: 17.
Skolen: Grunnlovsdag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: 17. maifest
Dato: 26., 27.
Skolen: Kristi himmelfartsdag og fridag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

Juni

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 6.
Skolen: 2. pinsedag
Fritidshjem: Stengt
Annet:  
FF:  
Dato: 22.
Skolen: Siste skoledag før sommerferie
Fritidshjem: -
Annet: -
FF:  
Dato: 22., 23., 24.
Skolen: Evaluering kollegiet
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -
Dato: -
Skolen: -
Fritidshjem: Åpent t.o.m. 1/7
Annet: -
FF: Dugnad