Foreldrehåndboka

Skoleruter

Skolerute for 2020 - 2021

August

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 3.
Skolen: -
Fritidshjem: Planleggingsdag
Annet: -
FF: Dugnader
Dato: 4.
Skolen: -
Fritidshjem: Oppstart fritids
Annet: -
FF: -
Dato: 13., 14. og 17.
Skolen: Planleggingsdager kollegiet
Fritidshjem: Åpent 13. og 14. Stengt den 17.
Annet: -
FF: -
Dato: 18.
Skolen: Skolestart
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -

September

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 21. - 25.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Mikaeliuke
FF: -
Dato: 26.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: Høstfest

Oktober

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 8. - 9.
Skolen: Høstferie / kollegieseminar
Fritidshjem: Åpent 8. Stengt 9.
Annet: -
FF: -
Dato: 15.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: Digitalt allmøte (Kl. 18-20)

November

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 12.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Lanternefest
FF: -
Dato: 16. - 17.
Skolen: Mørketidsfri
Fritidshjem: Stengt 16. Åpent 17.
Annet: -
FF: -
Dato: 29.
Skolen: Julemarked
Fritidshjem:  
Annet: -
FF: Julemarked
Dato: -
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Adventspiral
FF: -

Desember

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 13.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Lucia
FF: -
Dato: 18.
Skolen: Siste skoledag før jul
Fritidshjem: Fritids er stengt fra 23/12 - 4/1
Annet: -
FF: -

Januar

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 4.
Skolen: -
Fritidshjem: Oppstart fritids
Annet: -
FF: -
Dato: 4.
Skolen: Første skoledag
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -
Dato: 21.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Solfest
FF: -

Februar

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: -
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Samisk uke
FF: -
Dato: 19.
Skolen: Fridag elever / fagdag kollegiet
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -
Dato: 22. - 26.
Skolen: Vinterferie
Fritidshjem: Åpent
Annet: -
FF: -

Mars

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 29. - 31.
Skolen: Påskeferie
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

April

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 1. - 5.
Skolen: Påskeferie
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

Mai

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 13.
Skolen: Kristi himmelfartsdag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -
Dato: 14.
Skolen: Fridag elever
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -
Dato: 17.
Skolen: Grunnlovsdag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: 17. maifest
Dato: 24.
Skolen: 2. pinsedag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

Juni

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 16., 17. og 18.
Skolen: Evaluering kollegiet, etter skoletid
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -
Dato: 18.
Skolen: Siste skoledag før sommerferie
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: Dugnad
Dato: -
Skolen: -
Fritidshjem: Åpent t.o.m. 2/7
Annet: -
FF: -