Foreldrehåndboka

Skoleruter

Skolerute for 2022-23

August

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 1.
Skolen: -
Fritidshjem: Planleggingsdag
Annet: -
FF: -
Dato: 2.
Skolen: -
Fritidshjem: Oppstart fritidshjem
Annet: -
FF: -
Dato: 17., 18., 19.
Skolen: Planleggingsdager kollegiet
Fritidshjem: Åpent 17. og 18. Stengt den 19.
Annet: -
FF: Dugnader i uken før skolestart
Dato: 22.
Skolen: Skolestart
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -

September

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: Uke 39
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Mikaeliuke
FF:  

Oktober

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 1.
Skolen:  
Fritidshjem:  
Annet:  
FF: Høstmarked
Dato: 5. - 7.
Skolen: Høstferie / kollegieseminar
Fritidshjem: Åpent 5. og 6. Stengt 7.
Annet: -
FF: -
Dato: 27.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: Allmøte 18-20

November

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 10.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Lanternefest
FF: -
Dato: 14. - 15.
Skolen: Mørketidsfri
Fritidshjem: Stengt 14. Åpent 15.
Annet: -
FF: -
Dato: 20.
Skolen: Julemarked
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: Julemarked
Dato: 25.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Adventspiral
FF: -

Desember

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 13.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Lucia
FF: -
Dato: 21.
Skolen: Siste skoledag før jul
Fritidshjem: Fritids er stengt fra 23/12 - 2/1
Annet: -
FF: -

Januar

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 3.
Skolen: Første skoledag
Fritidshjem: Oppstart fritids
Annet: -
FF: -
Dato: 23.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Solfest
FF: -

Februar

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: Uke 6
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Samisk uke
FF: -

Mars

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 06.-10.
Skolen: Vinterferie
Fritidshjem: Åpent
Annet: -
FF: -

April

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 3.-10.
Skolen: Påskeferie
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

Mai

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 1.
Skolen: Fridag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -
Dato: 17.-19.
Skolen: Grunnlovsdag, Kristi himmelfartsdag og fridag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: 17. maifest
Dato: 29.
Skolen: 2. pinsedag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

Juni

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 22.
Skolen: Siste skoledag før sommerferie
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -
Dato: 21., 22., 23.
Skolen: Evaluering kollegiet
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -
Dato: -
Skolen: -
Fritidshjem: Åpent t.o.m. 30/6
Annet: -
FF: Dugnad