Foreldrehåndboka

Tiltak mot mobbing

Stopp mobbing!

Skolen skal være et trygt og godt sted for alle! Gi beskjed!

Blir du mobbet eller kjenner noen som blir mobbet, ikke nøl med å ta kontakt. Ta kontakt med din klasselærer eller sende epost direkte til ledelsen på en av adressene nedenfor så tar vi kontakt med deg umiddelbart for oppfølging.

Skolens "Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø," (les nederst på siden) beskriver nærmere hva skolen skal gjøre i slike saker, hvordan man jobber forebyggende og hva som er prosedyrer i ulike saker.

Nasjonal veileder

Utdanningsdirektoratet har laget en nettside med råd og veiledning i saker som har med mistrivsel eller mobbing å gjøre. Les mer ved å klikke på linken under.

https://www.udir.no/nullmobbing/

Skolen arbeider kontinuerlig med forebyggende og avdekkende arbeid for å sikre et godt psykososialt miljø for alle elevene.

Nederst på denne siden vil du kunne se en detaljert plan over arbeidet. Her er noen av punktene som inngår i planen.

 • God klasseledelse, synlig tilstedeværelse og aktive voksne
 • Ordensreglement og klasseregler
 • Programmet «Zippys venner,» 1. og 2. klasse
 • Programmet «Charlie.» Antimobbeprogram og egen time på timeplanen for 3. – 7. klasse
 • Programmet «Psykisk helse,» for 8. – 10. klasse
 • Foreldremøter, konferansetimer, elev- og fagsamtaler
 • Trivselsundersøkelser
 • Elevrådsarbeid og elevmedvirkning
 • Arbeid med tema nettvett fra 6. klasse. Her brukes blant annet ressursene til dubestemmer.no og brukhue.no
 • Forebyggende tiltak for det psykososiale miljøet i form av felles aktiviteter: mandagsring og månedsfester, årstidsfester, klasseturer, skoleturer, idrettsdag, skidag, fjellturer, internasjonal uke, samefolkets dag m.fl
 • Helsesykepleier

Det bør også nevnes at Troms fylke har et eget mobbeombud. Du kan lese mer om ombudet her

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Steinerskolen i Tromsø

Her er skolens plan for arbeid med det psykososiale miljøet. Planen tar for seg lovverket, definisjoner, forebyggende arbeid, avdekking og rutiner for oppfølging. 

Klikk for å laste ned: Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Steinerskolen i Tromsø revidert 2022