Foreldrehåndboka

Tiltak mot mobbing

Skolen arbeider kontinuerlig med forebyggende og avdekkende arbeid for å sikre et godt psykososialt miljø for alle elevene.

Nederst på denne siden vil du kunne se en detaljert plan over arbeidet. Her er noen av punktene som inngår i planen.

 • God klasseledelse, synlig tilstedeværelse og aktive voksne
 • Ordensreglement og klasseregler
 • Programmet «Zippys venner,» 1. og 2. klasse
 • Programmet «Charlie.» Antimobbeprogram og egen time på timeplanen for 3. – 7. klasse
 • Programmet «Psykisk helse,» for 8. – 10. klasse
 • Foreldremøter, konferansetimer, elev- og fagsamtaler
 • Trivselsundersøkelser
 • Elevrådsarbeid og elevmedvirkning
 • Arbeid med tema nettvett fra 6. klasse. Her brukes blant annet ressursene til dubestemmer.no og brukhue.no
 • Forebyggende tiltak for det psykososiale miljøet i form av felles aktiviteter: mandagsring og månedsfester, årstidsfester, klasseturer, skoleturer, idrettsdag, skidag, fjellturer, internasjonal uke, samefolkets dag m.fl
 • Helsesykepleier

Det bør også nevnes at Troms fylke har et eget mobbeombud. Du kan lese mer om ombudet her

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø ved Steinerskolen i Tromsø

Her er skolens plan for arbeid med det psykososiale miljøet. Planen tar for seg lovverket, definisjoner, forebyggende arbeid, avdekking og rutiner for oppfølging.