Foreldrehåndboka

Skoleruter

Skolerute for 2023-24

August

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 1.
Skolen: -
Fritidshjem: Oppstart fritidshjem
Annet: -
FF: -
Dato: 16., 17., 18.
Skolen: Planleggingsdager kollegiet
Fritidshjem: Åpent 16. og 17. Stengt den 18.
Annet: -
FF: Dugnader i uken før skolestart
Dato: 21.
Skolen: Skolestart
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -

September

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: Uke 39
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Mikaeliuka
FF:  
Dato: 30.
Skolen:  
Fritidshjem:  
Annet:  
FF: Høstmarked

Oktober

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 4. - 6.
Skolen: Høstferie / kollegieseminar
Fritidshjem: Åpent 4. og 5. Stengt 6.
Annet: -
FF: -

November

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: Kommer
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Lanternefest
FF: -
Dato: 13. - 14.
Skolen: Mørketidsfri
Fritidshjem: Stengt 13. Åpent 14.
Annet: -
FF: -
Dato: 26.
Skolen: Julemarked
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: Julemarked
Dato: Kommer
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Adventspiral
FF: -

Desember

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 13.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Lucia
FF: -
Dato: 20.
Skolen: Siste skoledag før jul
Fritidshjem: Fritids er stengt fra 22/12 - 2/1
Annet: -
FF: -

Januar

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 3.
Skolen: Første skoledag
Fritidshjem: Oppstart fritids
Annet: -
FF: -
Dato: 21.
Skolen: -
Fritidshjem: -
Annet: Solfest
FF: -

Februar

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: Uke 6
Skolen: Samisk uke
Fritidshjem: -
Annet:  
FF: -
Dato: 26.-29.
Skolen: Vinterferie
Fritidshjem: Åpent
Annet:  
FF:  

Mars

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 01.
Skolen: Vinterferie
Fritidshjem: Åpent
Annet: -
FF: -
Dato: 25.-29.
Skolen: Påskeferie
Fritidshjem: Stengt
Annet:  
FF:  

April

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 01.
Skolen: Påskeferie
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

Mai

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 1.
Skolen: Fridag
Fritidshjem:  
Annet: -
FF: -
Dato: 9.-10.
Skolen: Kristi himmelfartsdag og fridag
Fritidshjem: Stengt
Annet:  
FF:  
Dato: 17.
Skolen: Grunnlovsdagen
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: 17. maifest
Dato: 20.
Skolen: 2. pinsedag
Fritidshjem: Stengt
Annet: -
FF: -

Juni

Dato
Skolen
Fritidshjem
Annet
FF
Dato: 21.
Skolen: Siste skoledag før sommerferie
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -
Dato: 19., 20., 21.
Skolen: Evaluering kollegiet
Fritidshjem: -
Annet: -
FF: -
Dato: -
Skolen: -
Fritidshjem: Åpent t.o.m. 28/6
Annet: -
FF: Dugnad