Kontakt

Steinerskolen i Tromsø
Inga Sparboes vei 41
9007 Tromsø

Sentralbord:
77 69 88 70

Daglig leder
Siv-Bente Johansen: 94 81 45 74

Pedagogisk leder
Gudmund Østgård: 48 17 39 94

Spes.ped leder
Line-Marie Eriksen: 94 81 38 34

Barneskolen
Lærerrom: 94 82 61 80

Ungdomsskolen
Lærerrom: 94 83 04 45

Skolens org.nr.: 971 521 430

Ansatte

Siv-Bente Johansen

Siv-Bente Johansen
Daglig leder
tromso@steinerskolen.no

Line-Marie Eriksen
Spesialpedagogisk leder, faglærer, markedsføring
line.marie.eriksen@steinerskolen.no

Gudmund R. Østgård

Gudmund R. Østgård
Pedagogisk leder, rådgiver, markedsføring, IT
gudmund.ostgard@steinerskolen.no

Bodil Winther

Bodil Winther
Administrasjon og pedagogisk utvikling
bodil.marie.winther@steinerskolen.no

Cecilie Strøm
Klasselærer 1. klasse
cecilie.strom@steinerskolen.no

Hege Bjørn

Hege Bjørn
Klasselærer 2. klasse, kollegiets leder
hege.bjorn@steinerskolen.no

Christine Halvorsen
Klasselærer 3. klasse

Ina Holland-Nell

Ina Holland-Nell
Klasselærer 4. klasse
ina.holland-nell@steinerskolen.no

Kari Sundby

Kari Sundby
Klasselærer 5. klasse, faglærer
kari.sundby@steinerskolen.no

Tom Arne Bruseth

Tom Arne Bruseth
Klasselærer 6. klasse, faglærer
tom.arne.bruseth@steinerskolen.no

Elin Karlsson
Klasselærer 7. klasse
elin.karlsson@steinerskolen.no

Lillian Johansen

Lillian Johansen
Klasselærer 8. klasse, svømmelærer, faglærer
lillian.johansen@steinerskolen.no

Anita Barth-Jørgensen
Klasselærer 9. klasse, musikklærer, faglærer
anita.jorgensen@steinerskolen.no

Hanne Larsen

Hanne Larsen
Klasselærer 10. klasse, spes.ped
hanne.larsen@steinerskolen.no

Nicholas O`Donoghue

Nicholas O`Donoghue
Faglærer, spes.ped
nick.o'donoghue@steinerskolen.no

Joacim Navas

Joacim Navas
Fritidshjem, assistent
joacim.navas@steinerskolen.no

Sissel Vevik

Sissel Vevik
Spesialpedagog, faglærer
sissel.vevik@steinerskolen.no

Linn Karlsen
Faglærer
linn.karlsen@steinerskolen.no

Lena Marx
Faglærer, eurytmist
lena.marx@steinerskolen.no

Kim Kristensen
Leder fritidshjemmet, vikaransvarlig, assistent
kim.kristensen@steinerskolen.no

Lene Fisker Brogaard

Lene Fisker Brogaard
Spesialpedagog, faglærer
lene.brogaard@steinerskolen.no

Leonhard Haberl
Faglærer musikk, IKT og tysk
leonhard.haberl@steinerskolen.no

Solfrid Iversen
Kontor
solfrid.iversen@steinerskolen.no

Katarzyna Cuper
Renholder
katarzyna.cuper@steinerskolen.no

Rune Sørland Monstad
Faglærer realfag

Marlene Øyan Nilssen
Faglærer

Lisa-Marlen Mueller
Faglærer, pianist
lisa.mueller@steinerskolen.no

Astrid Sofie Jacobsen
Faglærer
astrid.sofie.jacobsen@steinerskolen.no

Gry Billvik Navas

Gry Billvik Navas
I utviklingspermisjon
gry.navas@steinerskolen.no

Gunn-May Fugleberg
I utviklingspermisjon
gunn-may.fugleberg@steinerskolen.no

Tone Haugan

Tone Haugan
I permisjon
tone.haugan@steinerskolen.no