Kontakt

Steinerskolen i Tromsø
Inga Sparboes vei 41
9007 Tromsø

Sentralbord:
77 69 88 70
Se skolen i Google 360 view

Daglig leder
Siv-Bente Johansen: 94 81 45 74

Spesialpedagogisk leder
Line-Marie Eriksen: 90 11 63 40

Pedagogisk leder
Gudmund Østgård: 48 19 61 06

Barneskolen
Lærerrom: 94 82 61 80

Ungdomsskolen
Lærerrom: 94 83 04 45

Skolens org.nr.: 971 521 430

Ansatte

Siv-Bente Johansen

Siv-Bente Johansen
Daglig leder
tromso@steinerskolen.no

Line-Marie Eriksen

Line-Marie Eriksen
Spesialpedagogisk leder, klasselærer 9. klasse
line.marie.eriksen@steinerskolen.no

Gudmund R. Østgård

Gudmund R. Østgård
Pedagogisk leder, faglærer
gudmund.ostgard@steinerskolen.no

Kari Sundby

Kari Sundby
Klasselærer 1. klasse
kari.sundby@steinerskolen.no

Hege Bjørn

Hege Bjørn
Klasselærer 2. klasse
hege.bjorn@steinerskolen.no

Ina Holland-Nell

Ina Holland-Nell
Klasselærer 3. klasse, faglærer
ina.holland-nell@steinerskolen.no

Cecilie Strøm

Cecilie Strøm
Klasselærer 4. klasse
cecilie.strom@steinerskolen.no

Gunn-May Fugleberg

Gunn-May Fugleberg
Klasselærer 5. klasse
gunn-may.fugleberg@steinerskolen.no

Karianne Bakkevold

Karianne Bakkevold
Klasselærer 6. klasse
karianne.bakkevold@steinerskolen.no

Tonje Lysfjord Sommerli

Tonje Lysfjord Sommerli
Vikarierende klasselærer 7. klasse, faglærer
tonje.sommerli@steinerskolen.no

Lillian Johansen

Lillian Johansen
Klasselærer 7. klasse, faglærer (Utviklingspermisjon 1. termin)
lillian.johansen@steinerskolen.no

Anita Barth-Jørgensen

Anita Barth-Jørgensen
Klasselærer 8. klasse, faglærer
anita.jorgensen@steinerskolen.no

Elin Karlsson

Elin Karlsson
Klasselærer 10. klasse, faglærer
elin.karlsson@steinerskolen.no

Marlene Øyan Nilssen

Marlene Øyan Nilssen
Spesialpedagog, faglærer
marlene.nilssen@steinerskolen.no

Lena Marx

Lena Marx
Faglærer, eurytmist
lena.marx@steinerskolen.no

Tom Arne Bruseth

Tom Arne Bruseth
Faglærer
tom.arne.bruseth@steinerskolen.no

Gry Billvik Navas

Gry Billvik Navas
Faglærer
gry.navas@steinerskolen.no

Linn Karlsen

Linn Karlsen
Faglærer
linn.karlsen@steinerskolen.no

Rune Sørland Monstad

Rune Sørland Monstad
Faglærer realfag, IT-ansvarlig
rune.monstad@steinerskolen.no

Kim Kristensen

Kim Kristensen
Leder fritidshjemmet, faglærer, vikaransvarlig
kim.kristensen@steinerskolen.no

Joacim Navas

Joacim Navas
Faglærer, assistent, fritidshjem
joacim.navas@steinerskolen.no

Laura Linde Ferre

Laura Linde Ferre
Fritidshjem
laura.ferre@steinerskolen.no

Laura Schratt

Laura Schratt
Spesialpedagog, faglærer
laura.schratt@steinerskolen.no

Lea Joakim Hansen Svendby
Faglærer, assistent, fritids

Solfrid Iversen

Solfrid Iversen
Kontor
solfrid.iversen@steinerskolen.no

May Britt Gullbakk

May Britt Gullbakk
Kontor
may.gullbakk@steinerskolen.no

Katarzyna Cuper

Katarzyna Cuper
Renholder
katarzyna.cuper@steinerskolen.no

Harald Olsen

Harald Olsen
Vaktmester
harald.olsen@steinerskolen.no

Margrethe Ruud

Margrethe Ruud
Sosiallærer, faglærer, rådgiver
margrethe.ruud@steinerskolen.no

Vlada Niskova

Vlada Niskova
Faglærer, spesialpedagogikk, fritidshjem
vlada.niskova@steinerskolen.no

Kristin Mellem

Kristin Mellem
Faglærer musikk

Maja Brandsegg Kristoffersen

Maja Brandsegg Kristoffersen
Assistent, fritidshjem

Benjamin Hassel

Benjamin Hassel
Faglærer i tysk og kroppsøving

Lente Duré

Lente Duré
Assistent, fritidshjem

Ina Borch

Ina Borch
Assistent, fritidshjem

Nicholas O'Donoghue

Nicholas O'Donoghue
I utviklingspermisjon dette skoleåret
nick.o'donoghue@steinerskolen.no

Hanne Larsen

Hanne Larsen
I utviklingspermisjon dette skoleåret
hanne.larsen@steinerskolen.no