Kontakt

Steinerskolen i Tromsø
Inga Sparboes vei 41
9007 Tromsø

Sentralbord:
77 69 88 70

Daglig leder
Siv-Bente Johansen: 94 81 45 74

Spes.ped leder
Line-Marie Eriksen: 94 81 38 34

Pedagogisk leder
Leonhard Haberl: 94 84 29 91 (Vikarierende pedagogisk leder)

Gudmund Østgård: (I permisjon)


Barneskolen
Lærerrom: 94 82 61 80

Ungdomsskolen
Lærerrom: 94 83 04 45

Skolens org.nr.: 971 521 430

Ansatte

Siv-Bente Johansen

Siv-Bente Johansen
Daglig leder
tromso@steinerskolen.no

Line-Marie Eriksen

Line-Marie Eriksen
Spesialpedagogisk leder, markedsføringsansvarlig, faglærer
line.marie.eriksen@steinerskolen.no

Leonhard Haberl

Leonhard Haberl
Vikarierende pedagogisk leder, faglærer
leonhard.haberl@steinerskolen.no

Marit Ringvold

Marit Ringvold
Rådgiver
marit.ringvold@steinerskolen.no

Ina Holland-Nell

Ina Holland-Nell
Klasselærer 1. klasse, faglærer
ina.holland-nell@steinerskolen.no

Cecilie Strøm

Cecilie Strøm
Klasselærer 2. klasse
cecilie.strom@steinerskolen.no

Gunn-May Fugleberg

Gunn-May Fugleberg
Klasselærer 3.klasse
gunn-may.fugleberg@steinerskolen.no

Christine Halvorsen
Klasselærer 4. klasse, elevrådslærer mellomtrinn
christine.halvorsen@steinerskolen.no

Lillian Johansen

Lillian Johansen
Klasselærer 5. klasse, faglærer
lillian.johansen@steinerskolen.no

Kari Sundby

Kari Sundby
Klasselærer 6. klasse
kari.sundby@steinerskolen.no

Tom Arne Bruseth

Tom Arne Bruseth
Klasselærer 7. klasse, faglærer
tom.arne.bruseth@steinerskolen.no

Elin Karlsson

Elin Karlsson
Klasselærer 8. klasse
elin.karlsson@steinerskolen.no

Anita Barth-Jørgensen
Klasselærer 9/10. klasse, faglærer
anita.jorgensen@steinerskolen.no

Sissel Vevik

Sissel Vevik
Spesialpedagog
sissel.vevik@steinerskolen.no

Lene Fisker Brogaard

Lene Fisker Brogaard
Spesialpedagog
lene.brogaard@steinerskolen.no

Marlene Øyan Nilssen

Marlene Øyan Nilssen
Spesialpedagog, faglærer
marlene.nilssen@steinerskolen.no

Hanne Larsen

Hanne Larsen
Spesialpedagog, miljøterapeut
hanne.larsen@steinerskolen.no

Rune Sørland Monstad

Rune Sørland Monstad
Faglærer realfag, IT-ansvarlig, elevrådslærer ung.trinn
rune.monstad@steinerskolen.no

Nicholas O'Donoghue

Nicholas O'Donoghue
Faglærer, kollegiets leder
nick.o'donoghue@steinerskolen.no

Lena Marx

Lena Marx
Faglærer, eurytmist
lena.marx@steinerskolen.no

Gry Billvik Navas

Gry Billvik Navas
Faglærer
gry.navas@steinerskolen.no

Maria Edvardsen

Maria Edvardsen
Faglærer
maria.edvardsen@steinerskolen.no

Linn Karlsen
Faglærer
linn.karlsen@steinerskolen.no

Kim Kristensen

Kim Kristensen
Leder fritidshjemmet, vikaransvarlig, assistent
kim.kristensen@steinerskolen.no

Laura Linde Ferre

Laura Linde Ferre
Fritidshjem

Lisa-Marlen Mueller

Lisa-Marlen Mueller
Pianist, fritidshjem
lisa.mueller@steinerskolen.no

Laura Schratt

Laura Schratt
Fritidshjem og miljøterapeut

Joacim Navas

Joacim Navas
Fritidshjem, assistent
joacim.navas@steinerskolen.no

Solfrid Iversen

Solfrid Iversen
Kontor
solfrid.iversen@steinerskolen.no

May Britt Gullbakk
Kontor
may.gullbakk@steinerskolen.no

Katarzyna Cuper

Katarzyna Cuper
Renholder
katarzyna.cuper@steinerskolen.no

Harald Olsen

Harald Olsen
Vaktmester
harald.olsen@steinerskolen.no

Gudmund R. Østgård

Gudmund R. Østgård
Pedagogisk leder (i utviklingspermisjon)
gudmund.ostgard@steinerskolen.no

Hege Bjørn

Hege Bjørn
I utviklingspermisjon
hege.bjorn@steinerskolen.no