Mer om årstidsfestene

Årstidsfester

Blant Steinerskoler verden over er det rytmiske prinsippet en viktig del av pedagogikken vår. Det gjentagende og rytmisk tilbakevendende som vi også oppfatter ellers i naturen, og i våre omgivelser, skaper en trygghet som vi tenker danner et godt grunnlag for læring.

Det finnes store og små rytmer. Blant de store rytmene er hovedfaget mest sentralt. Den gjennomføres hver dag, året rundt og ofte i en tredelt form. Det gir næring til både tanke, følelse og vilje når dagsrytmen er god.

Men vi har også årsrytmer som markeres fra måned til måned, noen større enn andre. Her møtes klasser, det vises bilder fra undervisningen som kan være skuespill, resitasjon, eurytmi og sang.


Årstidfester følger året, og naturlig nok har vi markeringer ved skolestart, jul, påske og skoleslutt, men vi har også høstfest og mørketidsmarkering, i tillegg til mindre fester og aktiviteter knyttet til årstidene igjennom skoleåret.