Mer om 1.skoledag

Første skoledag

1. klasse og 2. klasse starter litt senere denne dagen, og møter til en samling med resten av klassene ute i skolegården. Klasselærer sender ut informasjon om oppmøte. Da hilses de og foreldrene velkommen av lærerkollegiet og resten av barna ute i skolegården med sanger og en tale for dagen av rektor.

1. klasse blir først ropt opp av sin klasselærer og får blomster før de går til sin samling for dagen der de skal bli bedre kjent med lek og ring.

Neste ut er 2. klasse. Disse ropes også opp av sin klasselærer og går deretter igjennom en blomsterportal som er en markering av at de nå begynner for alvor på skolen. Blomsterportalen blir også brukt når 10. klasse forlater skolen på slutten av året og skal videre ut i verden.

Klassen følger sin klasselærer til klasserommet og starter sin første undervisning med ring, og lærer om den rette og krumme linje som er grunnlaget for alle bokstavene.

De foresatte møter noen av de ansatte som presenterer nødvendig informasjon og kan svare på diverse spørsmål som de foresatte måtte ha.