Mer om 10. klassetur

Klassetur 10 klasse

10 klasse markeres med klassetur, der vi sender elevene ut i verden. En flott markering av at grunnskolen er ferdig før de går videre til nye utfordringer i livet.

Hvem sitt initiativ: Denne turen arrangeres av foreldregruppen i klassen og er ikke i regi av skolen.

Hvem reiser: Elevene i 10.kl, samt x antall lærere, avhengig av antall elever. Men om klassen er stor eller det er spesielle hensyn som må legges til grunn må foreldre delta.

Når: Våren/forsommeren det året 10.kl avslutter skolen.

Hvor: Elevene, lærere, og foreldre blir enige i fellesskap om reisemål, reiselengde, målsettinger og program for studier i forbindelse med turen. Det avtales som regel enten våren man går ut av 9. eller høsten man begynner i 10.

Dette er en kombinert studie- og samværstur, med rom for fornøyelser, forlystelser og opplevelser.

Noen klasser velger å dra langt og utforske andre land, mens andre velger å benytte seg av lokalmiljøet. Men det er opp til foreldre og elever å velge hva de ønsker.

Kostnader/inntjening: De totale kostnader pr elev er avhengig av hvor langt man skal, hvor dyrt man reiser, hvor lenge man blir borte, og hvor godt man bor og spiser. Klassens størrelse vil også avgjøre den totale summen. Men det er lurt å ta som utgangspunkt hva en vanlig ferietur koster og gange opp med antall elever + voksene som må være med. Elevene sparer også opp til voksenpersoner som skal delta.

Inntjening

Skolen og Foreldreforeningen bidrar med hvert sitt beløp per elev som reiser. Ta kontakt med FF og daglig leder for å få vite hva som er årets sats.

Resten må hver enkelt elev selv tjene inn – som regel i samarbeid med foreldrene.

Hver klasse bør starte en klassekasse der det betales inn ønsket beløp pr mnd/år slik at elevene kan spar opp over lang tid. For eksempel 50-100kr mnd. Det bør avklares hva som gjøres med opptjente penger pr elev om eleven flytter/bytter skole og om pengene skal betales tilbake om det ikke blir noe av skoleturen. Man bør starte med opptjening tidlig, både for egen del og for fellesskapet.

Eksempler på inntjening:

  • Loppemarked på våren når man går ut av 9. klasse
  • Det har også vært tradisjon at 9. klasse får selge brus, pølser med mer under foreldrene 17. mai arrangement på Kulturskolen
  • Flaskeinnsamling – klassevis eller etter innsats av hver enkelt elev.
  • Rundvask, salgsoppgaver for FF, forskjellige stands i Tromsø by, og annet forefallende arbeid som en eller flere av foreldrene kan få tak igjennom sitt virke eller sine kontakter. Barnepass i forbindelse med forberedelser til julemarked.
  • Sjekk ut muligheter for sponsing av næringsdrivende i lokalmiljøet.

Kontrakt: I forbindelse med turen utarbeides det også en kontrakt/reisereglement mellom lærere og elever/foreldre om hvordan man skal forholde seg både til praktiske ting på turen, hverandre, ro og orden, alkohol med mer. Klasselærer kan kontakte skolens ledelse for å få se eksempel på tidligere versjoner av slike reiseregler.