Mer om adventsspiralen

Adventsspiral

Dagen før adventsspiralen lages en stor spiral av granbar på gulvet. Innimellom pyntes det med røde roser, små forgylte brikker legges ut med jevn avstand i spiralen, og innerst i spiralen settes et stort lys.

Dagen etter starter vi med de yngste klassene og i tillegg har det vært tradisjon å invitere barnehagen ned til festen.

Inne i salen er lysene slukket foruten lyset i midten som brenner stille alene og barna møter fløytespill og den hvite engelen som leder barna inn i feiringen. Hver elev går hver sin tur, henter et rødt eple med lys i, går inn i spiralen og tenner sitt lys i midten, og setter det fra seg i sirkelen. Og steg for steg fylles salen med lys, og når alle sammen har fått tent sitt lys forlater de salen i stillhet.

Stillheten råder, og tankene fokuseres på det som skjer der og da. Det er en pause i starten på en hektisk tid. Feiringen er et symbol på at du tenner et lys for deg selv ved «verdenslyset» i midten, og med å plassere det sammen med de andre i spiralen, sprer du ditt lys ut i verden og deler med fellesskapet.

Slik kan vi bli påminnet om det å ha sympati med omverden og dele ekstra lys og omsorg med verden.