Mer om dugnad

Generelt om dugnad

Allmøtet høsten 2013 ble det besluttet følgende:

Foresatte til elever ved Steinerskolen er forpliktet til å bidra med 6 timers dugnadsarbeid på skolens områder. Dugnaden skjer normalt i uken etter skoleslutt i juni og i uken før skolestart i august.

Hvis man ikke kan delta innenfor disse perioden kan dugnad utføres ved annet tidspunkt ved å avtale dette med dugnadsleder. I familier med flere barn følger dugnaden den eldste eleven til og med 9.klasse. 10.klasse er fritatt for dugnad. Enslige foreldre bidrar med 3 timers dugnad.

Foresatte som ikke utfører dugnad eller ikke leverer dugnadsmelding innen frist vil få en regning for 6 timers arbeide a’ kr. 400,- totalt kr. 2400 tilsendt (jfr. vedtak i Allmøte 2013). Husk å føre på yngre søskens navn og klasse på meldingen. Det er mulig å få fritak for dugnad. Send da en forklarende epost til skoleadministrasjonen hvis det er sensitive opplysninger. Eller send søknad direkte til dugnadsleder.

Hver klasse velger en dugnadsansvarlig. Denne personen koordinerer sin klasse sammen med dugnadsleder. Det vil være en fordel om de dugnadsansvarlige i hver klasse forsøker å få «sin/sine» klasser til å komme de dagene de selv er der.

Skolen, vaktmester og dugnadsleder setter sammen opp en arbeidsliste som foreldrene utfører på dugnaden.

Etter utført dugnad skal det fylles ut en dugnadsmelding. Blankoskjemaer ligger ved dugnadspostkassen. Etter utført dugnad fylles dette ut av hver enkelt og legges i dugnadspostkasse som henger i gangen utenfor administrasjonen. Etter dugnad krysses oppgaven ut på arbeidsliste.