Mer om Høstmarked

Årets første marked og sosiale sammenkomst ved skolen er Høstmarkedet som avslutter skolens Mikaeliuke.

Foreldrenes Høstmarked

7. klasse har hovedansvar for pynting og salg av hjemmebakst, mens 9. klasse har ansvar for suppekoking og kafédrift. Ofte underholder noen klasser eller skolekor i annekset.

Alle klassene bidrar med enten rundstykker, kaker eller suppe til kafeen eller brød til salgsbod. Nærmere informasjon om organisering og klassenes bidrag blir fortløpende sendt ut til klassene via Transponder og ukemelding. De siste årene har fordelingen vært som følger:

· 1. klasse bidrar med rundstykker til den magiske "Høstsuppa" (laget av 9. klasse).

· 2.-5. klasse bidrar med 2 brød hver, til salg (evt. annen hjemmelaga produksjon, f.eks. syltetøy etc.). NB: Husk å skrive innholdsfortegnelse og pakke pent inn!

· 6.-8. klasse lager kake til salgs i kafeen (eller liknende til salgs i kafeen). Gjerne frukt eller glutenfritt etc. NB: Husk å skrive innholdsfortegnelse!

· 9. klasse bidrar med smurte rundstykker til kafeen.

· 10. klasse bidrar som oftest med Loppemarked og kafè på ungdomsskolen til inntekt for sin avsluttende klassetur.