Mer om leirskolen

Leirskole

Når elevene starter i 7. klasse kan samtalene om årets begivenhet allerede ha startet gjennom sommerferien. De kjenner noen som har vært på leirskole, de har hørt rykter om hva som skjer på leirskole og noen har sett bilder av tidligere leirskoleeventyr.

Og de aller fleste grugleder seg, ikke ulikt følelsen man har dagen før skolen starter opp etter sommerferien. Man vet at man må endre rutiner samtidig som at det ligger en hel del positive forventinger til hva dette skal bringe med seg.

Skolen har tidligere år brukt både Haraldvollen Leirskole i Bardufoss og Grøtavær leirskole i Harstad som mulige leirskoler.

På leirskolen er det sosiale i sentrum, tørre ting de ikke skulle tro de skulle tørre, få lærerike utfordringer under trygge forhold i naturen, ta vare på seg selv og andre. Dette, sammen med de sosiale opplevelsene, er kunnskap de kan ta med seg videre i livet.