Mer om Mikaeli

Mikaeli-feiringen

På høsten forbedrer man seg tidlig på feiringen som kommer i slutten av september. Mikaeli-feiringen er høstens store begivenhet og Mikaeli-dagen finner sted 29. september. Men skolen feirer langt mer enn bare den ene dagen. Vanligvis setter vi av en uke som klasselærer har til rådighet til å utfordre barna, både små og store, på ulike måter.

Tradisjonen ved vår skole er at det hvert år settes opp et «dragespill» i Bakolsen, et spill der de små riddere med røde kapper beseirer den store dragen og befrir prinsessen. Alt gjennomføres med rytmeklang og sanger for å oppildne til kamp.

Etter dragekampen er det vanlig at fadderklasser møtes til riddersuppe og dragebrød. Elevene bidrar på forskjellig måte til måltidet med grønnsaker, frukt og brød. Og med dette kombinerer man St. Mikaels-feiringen med høsttakkefest som har røtter langt tilbake i historien. Og på samme måte som at elevene bidrar til suppe og dessert er det en påminnelse om hvor viktig det er at vi alle bidrar til å bevare naturen og jorden.

På vår skole er det vanlig å ha en dag der man går på tur. Denne turen skal legges til rette for at elevene får et utfordring som de kan mestre, men som allikevel skal være en utfordrende tur.

Det er som regel også alltid en prøvelsesdag der elevene møter andre utfordringer enn hva de er vant til. Ryktet sier at etter dragespillet, tar dragen bosted oppe på anneksloftet. Da kan man i mørket snike seg opp å hente seg en dragestein fra dragens skattkammer. Andre elever har hatt aktiviteter i bukta, med blant annet bading og gå på line.


Andre år har det vært sanseløyper i blinde, smaking av mat av forskjellig karakter, som for eksempel peruansk grønnmark, rottehjerne og flaggermushjerter, men dette er for spesielt interesserte.

Det er en frydefull og stor fest, og ofte kan vi høre fra tidligere elever som kommer tilbake til skolen at de minnes Mikaeli som en av viktigste festene på skolen. Festen setter spor og minner oss på at vår plass i verden beror på vår egen vilje og deltagende.

St. Mikaels-markeringen har opphav fra europeisk kristen tradisjon, og feirer Mikaels kamp og seier over dragen. Festen skal minne oss på menneskets indre lyskraft og gi mot til å beseire mørke krefter.