Mer om samefolkets dag

Samefolkets dag

Skolen har gjerne en hel uke knyttet til feiringen av samefolkets dag, der elevene lærer mer om den samiske tradisjon og historie.

En dag er satt av til felles feiring av Samefolkets dag. Samefolkets dag feires offisielt 6. februar. Av praktiske grunner må skolen velge å legge den så nært knyttet til den offisielle datoen når det ikke er skoledag på den aktuelle dagen.

Det er en dag knyttet med en felles salfest der man møter samiske fortellinger, sang, elevbidrag og historie.

Senere fortsetter festen med aktiviteter ute. Ofte deles skolen inn i grupper på tvers av klassene. De største elevene får ansvar som gruppeledere og føre sin gruppe gjennom aktiviteter som: Quiz, reinskinnaking, lassokast, tørrfiskbanking, fletting eller mønster i duodji, spising av Bidos og eller andre aktiviteter som knyttes opp mot det samiske.