Mer om siste skoledag for 10.klasse

Siste skoledag

Der første skoledag har første og andreklassingene i hovedfokus, har siste skoledag 10. klassingene i hovedfokus.

Når vi nærmer oss midten av juni, og varmen gir døsige lærere gode unnskyldninger for utetimer er både barn og voksne rimelig klare for å ta ferie. 10. klassingene skal nå avslutte et kapittel i sitt liv for å starte på et nytt kapittel i videregående skole. For noen er det dette en følelse av å gruglede seg på samme måte som da de startet i 1. klasse, Lofottur i 4. klasse og leirskole i 7. klasse.

For noen skal det bli deilig å lukke døra bak seg etter en kort eller lang tid på Steinerskolen og nå starte et nytt spennende eventyr. Noen har blitt glade i skolen og sine lærere og kan få en følelse av vemod og tristhet med å forlate det trygge og kjente.

Tradisjonelt er det en seremoni i salen, der hele skolen er samlet. 10. klasse sitter fremst i salen og får taler, sang og taler fra både lærere og elever. Det er en rørende seremoni som avsluttes med at en og en 10. klassing klappes ut i verden og går igjennom blomsterportalen de gikk inn når de startet i 2. klasse.

En tid til ettertanke for elevene som nå får et tydelig bilde på mye de har vokst. Blomsterportalen som var stor når de begynte på skolen, har nå blitt ganske smal og man må bøye seg for å komme igjennom.