Stopp mobbing!

Skolen skal være et trygt og godt sted for alle! Gi beskjed!

Blir du mobbet eller kjenner noen som blir mobbet, ikke nøl med å ta kontakt. Ta kontakt med din klasselærer eller sende epost direkte til ledelsen på en av adressene nedenfor så tar vi kontakt med deg umiddelbart for oppfølging.

Skolens "Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø," beskriver nærmere hva skolen skal gjøre i slike saker, hvordan man jobber forebyggende og hva som er prosedyrer i ulike saker. Les mer om planen på siden Tiltak mot mobbing.

Nasjonal veileder

Utdanningsdirektoratet har laget en nettside med råd og veiledning i saker som har med mistrivsel eller mobbing å gjøre. Les mer ved å klikke på linken under.

https://www.udir.no/nullmobbing/