Nyheter – 13.10.2020

Allmøte Steinerskolen 2020

Foreldreforeningen ved Steinerskolen ønsker å invitere alle foreldrene og lærere ved skolen til åpent digitalt Allmøte!

Tid: Torsdag 15.oktober 2020, kl. 18:00 - 20:00

Hvor: Digitalt på Zoom.

Invitasjon med link til nettmøte i Zoom er sendt ut på epost.

Fysisk: Det er plass til maksimalt 20 forhåndspåmeldte på Annekset, Steinerskolen i Tromsø. Påmelding til leikvin@gmail.com innen onsdag kl. 12.

Program:

Kl. 18:00 Velkommen (v/ Foreldreforeningen (FF))

Kl. 18:10 Allmøte:

Kort presentasjon av og siste nytt fra:

  • Skoleadministrasjonen/ Kollegiet v/ Siv-Bente
  • Skolestyret v/ Helga & Thomas
  • Valg av nye vara-representanter til Skolestyret* se informasjon nedenfor
  • FF v/ Øyvind

    Ca. 5 min pause
  • Julemarkedet 2020, hvordan blir det? Ved Ulrike i Julemarkedskomitéen
  • Møte/diskusjon med lærere, skoleadministrasjonen og foreldre tilstede. Eventuelle innmeldte saker.

Kl. 20:00: Allmøtet 2020 rundes av. Vel hjem! ;-)