Nyheter – 26.10.2023

Er du vår nye vikar?

Steinerskolen i Tromsø ønsker å starte opplæring av nye vikarer og inviterer alle interesserte til vikarkurs torsdag 2. november 17.00 - 18.00. Møtet vil bli holdt på matsalen på hovedhuset i Inga Sparboes vei 41, 9007 Tromsø. Hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen Kim Kristiansen (vikaransvarlig) og Gudmund Østgård (pedagogisk leder)