Nyheter – 03.02.2020

Feiring av samefolkets dag

Samefolkets dag feires offisielt den 6. februar. Av praktiske grunner har vi valgt å feire den en dag på forskudd i år og gleder oss veldig til både fest og aktiviteter.

Viktig festdag

Skolen har tradisjon for å feire dagen med både både fest og masse felles aktiviteter ute i skolegården.

Hele uka arbeider klasser med ulike aktiviteter. Noen får lære mer om samisk historie, samisk håndverk eller samisk musikk.

På selve festdagen deles skolen inn i grupper på tvers av klassene. De største får ansvar som gruppeledere og fører sin gruppe gjennom aktiviteter som: quiz, reinskinnaking, kaste lasso, spise Bidos, banke tørrfisk, fletting eller mønster i duodji.