Nyheter – 19.03.2019

Fridag 29. mars

Fredag 29. mars har elevene fridag og fritidshjemmet er stengt. Denne dagen drar lærerne på videreutdanning i steinerpedagogikk.

PS: Årets påskeferie er 15. – 22. april.

Klikk på denne linken eller se på Skolekalender 2019 for nærmere informasjon om tiden frem til sommeren.

Med vennlig hilsen
Steinerskolen i Tromsø