Nyheter – 02.05.2023

Info fra Tromsø Kommune om 17. mai

Vi i 17.mai komiteen gjør oppmerksom på at politiet i år vil lage flere roder, og fordele skolene ut fra det. Det vil også være personer som gir tegn når de ulike skolene skal starte/forlate sin rode. Les mer....

17. Mai / Info fra Tromsø Kommune

Vi i 17.mai komiteen gjør oppmerksom på at politiet i år vil lage flere roder, og fordele skolene ut fra det. Det vil også være personer som gir tegn når de ulike skolene skal starte/forlate sin rode.

Videre vil det kun være et musikkorps inne i selve skolegården, slik at det blir bedre plass. De andre korpsene står klar utenfor skolegården. For detaljert rute se 17.mai programmet på https://tromso.kommune.no/17mai (annonseres i slutten av uke 19)

Dersom noe er uklart så er det bare å ta kontakt med meg.

På vegne av 17.maikomiteen

Marlene Uvsløkk

Tlf 950 89133

NAVN/rekkefølge 2023

Flaggborg

17.maikomiteen

Borgtun Musikkorps

Stakkevollan skole

Borgtun skole

Ekrehagen skole

Fagereng skole

Sør-Tromsøya skolekorps

Bjerkaker skole

Steinerskolen

Mortensnes skole

Tromsø International School

Tromsø musikken av 1912(?)

Workinnmarka skole

Hamna skole

Solneset skole

Langnes skole

NTG-U Tromsø

Tromsø Folkeskoles Musikkorps

Gyllenborg skole

Prestvannet skole

Fjellheim bibelskole

Grønnåsen skole

Sommerlyst skole

Kongsbakken vgs skole