Nyheter – 18.02.2020

Informasjon om tilsyn ved Steinerskolen i Tromsø

Tilsyn avlyst pga situasjonen med Covid-19.

Utdanningsdirektoratet meldte at de ønsket å gjennomføre et tilsyn ved Steinerskolen i Tromsø dette skoleåret. Temaet for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Dette tilsynet er nå avlyst, men kan gjenåpnes på et senere tidspunkt, melder Udir.

Utdanningsdirektoratet har som oppgave å kontrollere at friskoler følger loven. Slik kontroll kalles tilsyn. Klikk her for å åpne Udir sitt informasjonsskriv om det kommende tilsynet.

Informasjon til elever og foreldre om tilsyn Utdanningdirektoratet 1