Nyheter – 18.02.2020

Informasjon om tilsyn ved Steinerskolen i Tromsø

Utdanningsdirektoratet skal gjennomføre et tilsyn ved Steinerskolen i Tromsø. Temaet for tilsynet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen.

Utdanningsdirektoratet har som oppgave å kontrollere at friskoler følger loven. Slik kontroll kalles tilsyn. Klikk her for å åpne Udir sitt informasjonsskriv om det kommende tilsynet.

Informasjon til elever og foreldre om tilsyn Utdanningdirektoratet 1