Nyheter – 06.02.2023

Infomøte om steinerped og veien gjennom skolens 10 år / 22. februar 18.00 - 19.30

Velkommen til informasjonsmøte nr.2 om steinerpedagogikk og de første årene på en steinerskole. Dette er et åpent møte for alle interesserte familier, er spesielt tilrettelagt for foreldre som ønsker å søke sitt barn inn til neste års 1. klasse.

Møtet holdes i hovedhuset: Steinerskolen i Tromsø, Inga Sparboesvei 41, 9007 Tromsø. Besøkende kan bruke skolens parkeringsplass i Målselvgata.

Bli bedre kjent med skolen gjennom vår hjemmeside eller sosiale medier:

– På hjemmesiden under "Hva er en Steinerskole" finner dere nyttig informasjon om pedagogikken: https://www.steinerskolentromso.no/.../hva-er-en...
– På hjemmesiden kan dere også se bilder fra hverdagslivet ved skolen under https://www.steinerskolentromso.no/foreldreh.../ukemeldinger
- Se bilder fra hverdagen på skolen på vår Instagram: https://www.instagram.com/steinerskolenitromso/...

Har du spørsmål, ta kontakt på epost: tromso@steinerskolen.no eller ring skolen på telefon 77698870

Velkommen til møte på Steinerskolen i Tromsø!

Med vennlig hilsen
Daglig leder Siv-Bente Johansen og pedagogisk leder Gudmund Østgård
“Fra leken, gjennom kunsten, til kunnskapen.” Se mindre