Nyheter – 05.11.2021

Informasjonsmøte om neste skoleårs 1.klasse

Steinerskolen i Tromsø inviterer til et åpent informasjonsmøte om neste års 1.klasse tirsdag 16.november klokken 18.00-19.00 i skolens Anneks.

1 klassemøte h21

Vil du være med på informasjonsmøte angående neste års 1.klasse?

Vi vil fortelle om Steinerskolens pedagogikk og 1. klasse spesielt. Ellers vil vi si litt om skolens satsningsområder, inkluderende skolemiljø og arbeidsmetoder i undervisningen.

Vi er en 1 - 10 skole og vil også komme inn på utviklingen gjennom skoleårene og overgang til videregående skole. Det vil bli satt av godt med tid til spørsmål og samtaler.

Meld gjerne i fra til vår daglige leder at dere kommer, ved å sende en e-post til tromso@steinerskolen.no, men dere kan også bare dukke opp om dere plutselig bestemmer dere for å komme!

Mer informasjon om møtet finner dere også på vårt arrangement på Facebook.

Du kan bli bedre kjent med skolen gjennom vår hjemmeside eller sosiale medier:

Dette er et åpent møte for alle interesserte familier. Har du spørsmål kan du ringe skolen på telefon 77 69 88 70.

Velkommen til møte!

Med vennlig hilsen

Siv og Leonhard (daglig leder og pedagogisk leder).