Nyheter – 01.02.2021

Informasjonsmøte om neste års 1. klasse på Teams

Steinerskolen i Tromsø invitere til et åpent informasjonsmøte om neste års 1. klasse tirsdag 16. februar klokken 16.30 på Teams. Vil du være med?

Vi vil fortelle om Steinerskolens pedagogikk og 1. klasse spesielt. Ellers vil vi si litt om skolens satsningsområder, inkluderende skolemiljø og arbeidsmetoder i undervisningen. Vi er en 1 - 10 skole og vil også komme inn på utviklingen gjennom skoleårene og overgang til videregående skole. Det vil bli satt av godt med tid til spørsmål og samtaler.

Meld dere på ved å sende en e-post til tromso@steinerskolen.no, så får dere tilsendt en invitasjon til møte i Teams.

Du kan bli bedre kjent med skolen gjennom vår hjemmeside eller sosiale medier:

– På hjemmesiden under Hva er en Steinerskole finner dere nyttig informasjon om pedagogikken
– På hjemmesiden kan dere også se bilder fra hverdagslivet ved skolen under Ukemeldinger eller på Instagram

Dette er et åpent møte for alle interesserte familier. Har du spørsmål kan du ringe skolen på telefon 77 69 88 70.

Velkommen til møte!

Med vennlig hilsen Siv og Gudmund