Nyheter – 24.05.2023

Ledig plass i 1. klasse

Vi har noen ledige plasser i neste års 1. klasse. Les mer om det første året på en steinerskole, om fritidshjemmet (SFO) og hvem du kan kontakte om du vil vurdere å søke ditt barn inn til skolen.

Ledig plass i neste års 1. klasse

Leken er 1. klassingens viktigste inngangsport til ny kunnskap om verden og seg selv. Evnen til å arbeide konsentrert med én ting av gangen trenger ennå å modnes, og det skjer lettest når også kroppen er engasjert. Derfor er leken 1. klassingens viktigste inngangsport til ny kunnskap om verden og seg selv, til selvstendighet og kommunikasjon, nye praktiske og motoriske ferdigheter og ikke minst til sosiale spilleregler, verdier og etikk.

Dette året får elevene mulighet til å gjøre seg ferdig med småbarnsalderen ut fra sitt naturlige ønske om å erobre og mestre verden, først og fremst med kroppen. Barna lærer praktisk tenkning gjennom lek og ved å delta sammen med og herme etter voksne i praktiske arbeidsprosesser.

Gjennom gjentatte, varierte og nære sanseinntrykk får barna oppdage de elementære naturlovene og opparbeide tillit til egen observasjonsevne. All språklig og matematisk begrepsutvidelse skjer gjennom praktiske aktiviteter. Gjennom enkle eventyr og fortellinger stimuleres elevenes evne til å danne egne, indre bilder.

Les mer om 1. klasse på steinerskolen her og om skolens Fritidshjem (SFO) her.

De første årene på skolen

Les om de første årene på Steinerskolen i Tromsø i denne artikkelen: Artikkel publisert i Nordlys 20.06.23

Ta kontakt med daglig leder på e-post: tromso@steinerskolen.no eller på telefon 94814574 om dere har spørsmål eller vil komme og besøke skolen.

Ønsker du å lese mer om de første skoleårene finner du en liten forklaring her og en liten innføring til hva steinerpedagogikk er her.