Nyheter – 27.02.2020

Ledige stillinger ved Steinerskolen i Tromsø

Steinerskolen i Tromsø søker etter spesialpedagog, klasselærer barnetrinn, lærer i kroppsøving og assistent i skole og SFO.

Steinerskolen i Tromsø er en veletablert grunnskole 1.-10. klasse, med om lag 110 elever og 30 ansatte. På skolens hjemmeside kan man lese om pedagogikken og bli bedre kjent med hverdagen på skolen vår.

"Skolens visjon er å tenne begeistringens ild og holde den levende – for barna i dag, for verden i morgen. Vi ønsker oss en skole med engasjerte elever, bevisste foreldre og entusiastiske lærere."

Vi søker:

 • Spesialpedagog, fortrinnsvis med tilleggsutdanning i norsk, matematikk eller engelsk - 100 % stilling
 • Klasselærer barnetrinn - 100 % stilling
 • Lærer i kroppsøving, barne- og ungdomstrinn - 20-30 % stilling
 • Assistent skole og SFO - 50-100 % stilling

Stillingsstørrelse vil være avhengig av søkers kompetanse og kombinasjon av fag. De utlyste stillingene kan kombineres.

Kvalifikasjoner:

 • Fagkompetanse og erfaring
 • Utdanning innen steinerpedagogikk eller annen godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå
 • Interesse for steinerpedagogikk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Kursing i steinerpedagogikk for nye lærere som ikke har steinerpedagogisk utdanning
 • Arbeid i et kreativt og inkluderende miljø
 • Undervisning i små klasser
 • Lønn etter skolens lønnsystem og pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fri skoleplass
 • Attraktiv permisjonsordning

Vil du bli en av oss?

Send søknad med CV og referanser til tromso@steinerskolen.no. Søknadsfrist 1. april 2020

Kontaktperson ved spørsmål: Siv-Bente Johansen, daglig leder på epost siv.bente.johansen@steinerskolen.no

Politiattes må fremvises ved tiltredelse.

Med vennlig hilsen
Siv-Bente Johansen
Daglig leder
Steinerskolen i Tromsø
www.steinerskolentromso.no
77 69 88 71/45 47 83 47