Nyheter – 16.10.2019

Loppemarked

10.klasse ved Steinerskolen arrangerer loppemarked i forbindelse med det tradisjonelle julemarkedet 24.november og trenger lopper

Vi tar imot bruksting, klær, duppeditter, småmøbler, leker m.m. som er i god stand. Vi ønsker ikke bøker, babytøy eller bestikk da det ikke er salgbart.

Pga plassmangel tar vi heller ikke store møbler. Lopper kan leveres i hovedsak på ungdomsskolen fredag 22.november mellom 17 - 19.

Plassmangel gjør at vi ikke kan oppbevare ubegrensede mengder, men kontakt oss gjerne. Hvis noen ønsker å lever før den tid må de levere til lærere i hovedbygget eller direkte til 10.klasse.

Fortjenesten går til klassetur.

Med vennlig hilsen 10. klasse og 10.klasseforeldrene