Nyheter – 12.02.2024

Møte om neste års 1. klasse

Velkommen til det andre informasjonsmøtet om steinerpedagogikk og neste års 1. klasse. Tirsdag 20. februar klokken 18 - 19.30. Les mer:

Her vil vi fortelle om SFO (fritidshjemmet på skolen), hvordan 1. klassens skoleår er organisert og veien gjennom skolegangen på en steinerskole. Hva er spesielt med 1. klasse på en steinerskole? Hva er steinerpedagogikk? Lærer barna det samme som andre barn? Lærer de på samme måte gjennom alle klassetrinn? Følg gjerne arrangementet her: https://fb.me/e/wRc5fLrjm

1. klasse på steinerskolen

Leken er 1. klassingens viktigste inngangsport til ny kunnskap om verden og seg selv. Evnen til å arbeide konsentrert med én ting av gangen trenger ennå å modnes, og det skjer lettest når også kroppen er engasjert. Derfor er leken 1. klassingens viktigste inngangsport til ny kunnskap om verden og seg selv, til selvstendighet og kommunikasjon, nye praktiske og motoriske ferdigheter og ikke minst til sosiale spilleregler, verdier og etikk.

Dette året får elevene mulighet til å gjøre seg ferdig med småbarnsalderen ut fra sitt naturlige ønske om å erobre og mestre verden, først og fremst med kroppen. Barna lærer praktisk tenkning gjennom lek og ved å delta sammen med og herme etter voksne i praktiske arbeidsprosesser.

Gjennom gjentatte, varierte og nære sanseinntrykk får barna oppdage de elementære naturlovene og opparbeide tillit til egen observasjonsevne. All språklig og matematisk begrepsutvidelse skjer gjennom praktiske aktiviteter. Gjennom enkle eventyr og fortellinger stimuleres elevenes evne til å danne egne, indre bilder.

Les mer om 1. klasse på steinerskolen her og om skolens Fritidshjem (SFO) her.

Les om de første årene på Steinerskolen i Tromsø i denne artikkelen: Artikkel publisert i Nordlys 20.06.23

Ønsker du å lese mer om de første skoleårene finner du en liten forklaring her og en liten innføring til hva steinerpedagogikk er her.

Daglig leder Siv-Bente Johansen og pedagogisk leder Gudmund Østgård inviterer til samtale og informasjonsmøte, og vi setter av godt med tid til spørsmål.

Velkommen til et åpent møte om steinerpedagogikk og 1. klasse tirsdag 20. februar klokken 18 - 19.30.