Nyheter – 22.04.2020

Mandag 27. april åpner skolen for 1. - 4. klasse

Vi gleder oss til å endelig kunne ta imot elever på skolen igjen. Veilederen fra FHI og Udir gir tydelige rammer for hvordan den "nye skolehverdagen" skal organiseres.

Steinerskolen i Tromsø har med utgangspunkt i myndighetenes veileder utarbeidet en egen beredskapsplan som viser hvordan den praktiske skoledagen organiseres: hvor og når barn leveres/hentes på skolen, hvilke lærere som har ansvar for de ulike elevgruppene, tilbud om mat på fritidshjemmet m.m.

Skolens beredskapsplan blir sendt ut til foreldrene på torsdag og legges også ut under denne nyheten så snart de siste detaljer er klarert.

Med vennlig hilsen Steinerskolen i Tromsø