Nyheter – 03.09.2019

Nyheter fra Steinerskolenes foreldreforbund

Les de siste nyhetene som daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund har sendt ut.

Ny og utvidet «Håndbok i foreldrearbeid»

Vi har laget nye kapitler til håndboka, med tema lekser, foreldresamtaler, dugnader og markeder. Du finner den nye versjonen her.

Nasjonale prøver

Steinerskolene fikk avslag på søknad om fritak fra nasjonale prøver i 5. klasse med begrunnelse i påvente av nye læreplaner. Vi beklager avslaget, men klager til departementet og er også forberedt på å søke om fritak på nytt når nye læreplaner er godkjent.

Rusforebyggende arbeid i steinerskolene

Ungdata foretar undersøkelser blant ungdom for å kartlegge rusbruk, og resultatene fra undersøkelsen finner du på ungdata.no Der finner vi også tall som viser hvor involvert foreldre er i ungdommens fritid. Vi tror at foreldre og skole sammen er de beste til å hjelpe elevene gjennom ungdomstiden med minst mulig rusbruk. God informasjon, gode grenser og gode aktiviteter i rusfrie miljøer kan være til hjelp. Foreldregrupper som kjenner hverandre kan lettere hjelpe hverandre hvis utfordringer oppstår. Vi anbefaler å jobbe med tema rusforebygging på foreldremøter fra 6/7 klasse. Det kan være lurt å invitere politi, helsesøster eller ungdomskontakt fra kommunen for å fortelle om lokale rusforebyggende tiltak.

Tips vedr. barn og skjermbruk

Du finner en oppsummering av tips for en bedre hverdag med skjermbruk her. Tipsene er resultat av gruppearbeid på Landsmøte 2019.

Filmer og 100-års jubileum

Vi minner om filmer du finner på www.foreldrene.no eller på Sff på Facebook. Vi oppfordrer til videre deling av film! Mer om 100-års jubileet finner du her.

Har du spørsmål knyttet til foreldrerollen i steinerskolen, er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Hilde Lengali

Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund

971 32 313

hilde@foreldrene.no

www.foreldrene.no