Nyheter – 08.05.2020

Skolen åpner for 5. - 10. klasse i uke 20

Det er med glede vi igjen kan ønske alle klasser velkommen tilbake på skolen. Vi tar imot elevene i to puljer: 5.-6.-7. klasse og 10. klasse starter opp tirsdag 12/5 klokken 09.00. 8. og 9. klasse starter opp onsdag 13/5 klokken 09.00. Les mer her:

Velkommen tilbake til skolen

Her er litt kort informasjon om uke 20 for alle klassetrinn.

1.-4. klasse: Organiseringen for 1.-4. klasse vil være noenlunde lik som de siste ukene. Klassene fortsetter med oppstart 08.30 om morgenen og de kommer som normalt på mandag 11/5. Fritidshjemmet åpner kl 08.00 og stenger 15.30 (16.00 for barn av foreldre med samfunnskritiske yrker).

5.-6.-7. klasse og 10. klasse: Oppstart tirsdag 12/5. Skoledagene starter kl. 09.00 og varer til 13.30 (5. klasse) og 14.00 (de andre klassene.)

8. og 9. klasse: Oppstart onsdag 13/5. Skoledagene starter kl. 09.00 og varer til 14.00.

Beredskapsplan og veileder for organiseringen av den skolen fremover er sendt ut til alle familier på e-post.

Nærmere detaljer om klassenes timeplaner, friminutssplan, arbeidsplan m.m. vil bli sendt ut på e-post fra skolen/kontaktlærerne så snart disse er helt klare.

Vi gleder oss til å få elevene tilbake på skolen!

Med vennlig hilsen

Steinerskolen i Tromsø