Nyheter – 12.03.2020

Skolen er delvis stengt på grunn av koronavirus

Skolen åpner for 1.-4. klasse samt Fritidshjemmet, fra og med mandag 27. april. De to neste ukene vil det fremdeles være et tilbud for barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner, og vi ber herved de foresatte det gjelder om å melde behov (dager og tidsrom) så snart som mulig.

Oppdatert info per 08.04.20

Skolen åpner for 1.-4. klasse samt Fritidshjemmet, fra og med mandag 27. april.

De to neste ukene vil det fremdeles være et tilbud for barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner, og vi ber herved de foresatte det gjelder om å melde behov (dager og tidsrom) så snart som mulig.

I tiden som kommer skal skolen utarbeide en beredskapsplan for åpning av skolen og Fritidshjemmet. Vi skal lage retningslinjer for smittevern og se på organisering av klasser og lærere, slik at skoledagene kan bli så trygge som mulig.

Generell informasjon

Stengingen av landets skoler ble gitt på regjeringens pressekonferanse 12/03/20. https://www.regjeringen.no/no/...

Det opprettholdes tilbud til barn på 1.-4. trinn der foreldre har jobb i samfunnskritiske funksjoner. Det gis også tilsyn til særlig omsorgstrengende barn på 5.-10. trinn der foresatte har jobb i samfunnskritiske funksjoner. Les mer om samfunnskritiske funksjoner her: https://www.tromso.kommune.no/...

Det er viktig at alle elever som er hjemme, holder seg hjemme. Skolens uteområde er også stengt i hele skole og fritidstiden.

Les mer om om coronaviruset på https://www.regjeringen.no/no/...

Det kan være greit å merke seg at regjeringen blant annet sier at "sykedager med barn kommer til å bli utvidet i regelverket, slik at barnepass ikke overlates til besteforeldre – siden eldre er en gruppe som er spesielt utsatt for koronaviruset."

Oppdatert informasjon fra kommunen

Tromsø kommune sin informasjonsside om korona gir mye nyttig lokal og oppdateres informasjon fortløpende på sine sider. Se https://www.tromso.kommune.no/alt-om-korona-i-tromsoe.6258629-110070.html

Dersom noen lurer på om de kan være smittet, les informasjonen på denne siden og ta kontakt med kommunen på deres telefon: 469 07 899.

Hjertetelefon Tromsø: 907 21 195
Vi i kommunen vet at det er mange innbyggere som har spørsmål og utfordringer som ikke er knyttet til helse, beredskap eller andre forhold. Hjertetelefonen betjenes av fagpersoner som til vanlig jobber med barn og unge. Det ytes ikke helsehjelp.

Åpen mandag – fredag: 9 – 21,

Lørdag og søndag: 12 – 18.

Hjemmeundervisning og utstyr til hjemmearbeid

Det vil bli lagt til rette for hjemmeundervisning for alle klassetrinn. Faglærer sender opplegg til klasserlærerne, som fungerer som koordinator for kommunikasjonen mellom skole og hjem.

De eldste elevene/klassene vil få tilbud om å kvittere ut og låne med seg hjem et nettbrett eller en PC dersom man ikke har tilgang til dette hjemme. Egen informasjon vil bli sendt ut på Transponder SMS om dette.

I de tilfeller der det er behov for å hente ut bøker og annet skolemateriell fra skolen, kan det gjøres egne avtaler om dette.

Ta kontakt på tromso@steinerskolen.no eller telefon 77 69 88 70 dersom dere har spørsmål. Se også Transponder SMS for mobilnummer direkte til daglig leder og pedagogisk leder.

Transponder og e-post brukes til å dele informasjon fra skolen til foreldrene. I tillegg legges viktig informasjon på skolens hjemmeside under nyheter. Alle lærere er pålagt hjemmekontor og vil være tilgjengelige for spørsmål via de vanlige kommunikasjonskanalene. Ikke nøl med å ta kontakt.

Reduksjon av skolepenger 16/3 2020

For å kunne søke reduksjon på skolepenger må skolen få inn følgende dokumentasjon fra deg/din husstand. Du kan bruke skjema under, eller lage et eget dokument. Søknad sendes tromso@steinerskolen.no eller som brevpost til Inga Sparboesvei 41- 9007 Tromsø. Dokumentasjon (lønnsopplysninger, husleiekontrakt o.a.) kan ettersendes, dersom du ikke har den dokumentasjonen tilgjengelig hjemme.

Last ned Word doc: Reduksjon skolepenger

Stopper betaling for fritidshjemmet

I forbindelse med at Fritidshjemmet er stengt, vil dere som har barn der få refundert/stoppet foreldrebetaling for den perioden det er stengt.

Ukene i mars vil bli refundert, og hvordan dette skal gjøres kommer vi tilbake til. Enten at pengene tilbakebetales, eller at de trekkes fra fremtidig/neste innbetaling. Vår regnskapsfører anbefaler det siste.

Det vil si at dere, inntil videre, ikke skal betale for april måned, hvis Fritidshjemmet ikke åpner etter påske. Fritaket for foreldrebetaling gjelder også for barn som av ulike grunner har mottatt/vil motta et Fritidshjemstilbud i denne perioden, eksempelvis grunnet at foreldre har nøkkelstillinger.

Da håper vi dere alle holder motet oppe, og tar vare på hverandre i disse utfordrende ukene!

Med vennlig hilsen

Steinerskolen i Tromsø