Nyheter – 30.09.2020

Søker nye lærervikarer

Skolen søker etter nye lærervikarer til både barneskolen og ungdomsskolen.

Ønsker du å bli bedre kjent med Steinerskolen og har lyst til å være tilkallingsvikar?

Skolen ønsker kontakt med vikarer til både ungdomsskolen, barneskolen og fritidshjemmet (SFO.)

Ta direkte kontakt med vikaransvarlig Kim Kristensen på epost: kim.kristensen@steinerskolen.no eller telefon: 95912133

Skolen vil prioritere søkere med pedagogisk utdanning eller erfaring og oppfordrer spesielt lærerstudenter eller PPU-studenter til å ta kontakt. Opplæring vil bli gitt. Politiattest kreves før oppstart. Besøk vår hjemmeside https://www.steinerskolentroms.. for nærmere informasjon om skolen og pedagogikken.