Nyheter – 28.01.2020

Skolerute for 2021 - 2022

Neste års skolerute er klar og kan lastes ned som PDF. Skolen har lagt sin skolerute så tett opp til kommunen sin skolerute som mulig.

Ferie og fridager

Spesielt for familier som har barn i flere skoler er det praktisk at vår skole er mest mulig lik Tromsø kommune sin skolerute. OBS: Den vil allikevel være noen små forskjeller, blant annet på åpningstider for SFO/Fritidshjem.

Klikk på denne linken for å laste ned neste års skolerute som PDF

Skolerute 2020 2021 per 28 07 20

Med forbehold om endringer.

Med vennlig hilsen

Steinerskolen i Tromsø