Nyheter – 16.08.2021

Skolestart 23.august

Vi har den glede å ønske alle våre elever velkommen til skolestart mandag 23. august!

Kjære foresatte ved Steinerskolen i Tromsø (english below)

Informasjon om skolens beredskap i forhold til covid-19 blir oppdatert jevnlig på våre nettsider, https://www.steinerskolentromso.no/om-skolen/covid-19

Vi starter skoleåret på grønt nivå, med vanlig organisering av klassene og uteområdene:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og normalt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Mandag 23. august:

3.-10. klasse møter kl. 08.30 og blir tatt imot av sine klasselærere i skolegården.

1. og 2. klasse har oppmøte i skolegården kl. 10.00 (Fritidshjemmet er åpent fra 07.30).

Kl. 10.00 blir det en velkomstseremoni ute i skolegården. Foresatte ved skolen er også velkommen til å delta. Husk å holde avstand til hverandre!

Først skal vi ta imot våre nye 1. klassinger og deretter sende 2. klassingene gjennom blomsterportalen og videre til sitt nye klasserom.

Foresatte i 1. klasse (og 2. klasse for de som ønsker det) vil få møte daglig leder Siv-Bente Johansen til en kaffe og prat mens elevene samles med sine lærere.

Vi gleder oss!

Tirsdag 24. august:

I år satser vi på å kunne gjennomføre den tradisjonelle fjellturen for hele skolen. Mer informasjon kommer fra klasselærerne.

Dear parents!

I have the pleasure to welcome all our students to the start of school on Monday August 23.

Information about the school`s preparedness in relation to covid-19 is updated regularly on our website, https://www.steinerskolentromso.no/om-skolen/covid-19 

We start the school year on a green level, with regular organization of the classes and outdoor areas:

  • No sick person should attend school.
  • Good hygiene and normal cleaning.
  • Contact reduction measures: Avoid physical contact between people.

Monday August 23:

3rd – 10th grade meets at 8.30 am and is received by their class teachers.

1st and 2nd grade attend the schoolyard at 10 am, where there will be a welcome ceremony.

Parents in 1st and 2nd grade are welcome to meet the school`s management for a coffee and a chat afther the ceremony, while the children gather with their teachers.

Other parents are also welcome to participate in the welcome ceremony, but remember to keep a distance to others.

The school day will end at 12 am.

We look forward to see you all!

Tuesday August 24:

Most likely the classes will spend the day outside, and more information will come directly from the class teachers.