Nyheter – 09.03.2020

Smitteverntiltak

Kjære foresatte ved Steinerskolen i Tromsø:

Som alle vet har koronaviruset også kommet hit til Tromsø. Steinerskolen har gått gjennom og drøftet hvilke tiltak som skal gjøres umiddelbart og hva som kan bli aktuelt på sikt for å bremse smittehastigheten.

Det er veldig viktig å ikke skremme elevene, men det er også viktig å vite at vi gjør det vi kan for å beskytte flest mulig på best mulig måte.

Steinerskolen i Tromsøs smitteverntiltak:

· Desinfeksjon. Vår rengjører har ansvar for å gå daglige runder og desinfisere dørhåndtak. Selv om dette ikke fjerner alle kontaktsmitte, vil det redusere smittepresset. Det plasseres også desinfeksjonsmiddel til hender i flere rom

· Bedre håndvask. Elevenes håndvask blir veiledet over en periode, så lenge vi synes det er nødvendig. Elevene får repetert hva god håndvask innebærer.

· God informasjon til elevene. Elevene får saklig og tilpasset informasjon om beskyttelse mot smitte. Elevene får også saklig og tilpasset informasjon om at barn ser ut til å tåle smitte svært godt, og hvorfor vi likevel forsøker å redusere smitten. Vi oppfordrer dere foresatte å vise barna filmen fra helsedirektoratet. Se filmen på YouTube her: https://youtu.be/v1W249tl1vA

Selv om vi ikke selv er i risikogruppen, så skal vi ta hensyn til at andre er sårbare. Vi har alle et ansvar for å forsøke å unngå å smitte sårbare mennesker. Fra et samfunnsperspektiv er det viktig å spre sykdomstilfellene utover i tid, slik at sykehus og helsevesen for øvrig har best mulig sjanse til å ivareta syke. Med andre ord: Dette handler ikke bare om å beskytte seg selv og sine nærmeste, men om solidaritet med utsatte medmennesker og om samfunnsansvar. Dette er Steinerskolen veldig opptatt av. Også her på skolen er det enkelte elever med bakenforliggende helseutfordringer, og vi har alle, ansatte som foreldre, et ansvar for å beskytte disse så langt det lar seg gjøre.

Blir skolen stengt?

I media har det kommet fram at skoler og barnehager vil kunne bli stengt. Det kan også skje på Steinerskolen. Vi vil i utgangspunktet forholde oss til de råd som gis til barnehager og skoler i kommunen. Men ved et eventuelt utbrudd her på skolen, må vi gjøre en egen vurdering av hva som er best ut fra et helhetlig perspektiv.

Huskeliste for foreldre

· Snakk med barna deres om at det ikke er farlig for dem, men at det er viktig at vi smitter hverandre minst mulig fordi det finnes en del mennesker som kan bli alvorlig syke

· Ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom

· Informer skolen umiddelbart hvis dere og/eller barna nylig har vært i et område med smitteutbrudd


For mer informasjon fra myndighetene, se f.eks. Folkehelseinstituttets nettsider og følg med på nrk.no. Takk for at dere hjelper oss å ta ansvar!

Vennlig hilsen
Siv-Bente Johansen
Daglig leder
Steinerskolen i Tromsø
www.steinerskolentromso.no
77698870/45478347