Nyheter – 08.08.2019

Ny hjemmeside

Skolen har arbeidet med ny grafisk profil over noe tid. I fjor ble blant annet logo, farger, brevark og ulike elementer til sosiale medier ferdig. Nå er denne nye hjemmesiden også klar til å tas i bruk. Vi håper dere liker den og raskt finner frem til det dere trenger av informasjon.

Menyene og strukturen på siden er langt på vei behold. Noen endringer er det naturligvis. En av dem er at vi har satt inn en "Mobbeknapp" på forsiden, i et håp om minske avstanden mellom elever, foreldre og skolen. Kanskje kan det gjøre det lettere å ta kontakt når situasjonen krever det.

En annen ny ting er at hver seksjon av menyen er lagt inn under en "landingsside." Er du forelder her på skolen vil du derfor finne det aller meste ved å bruke "landingssiden" som heter Foreldrehåndbok som utgangspunkt for det du leter etter.

Den nye menyen viser "hele kartet" og nettsiden tilpasser seg fint til alle slags ulike skjermstørrelser.

Nettsiden er utformet av Tank Design i Tromsø. En stor takk til Christopher Ide og Espen Sandberg for godt samarbeid og flott arbeid. Takk også til dere foreldre for innspill. Håper dere liker den og gi meg gjerne beskjed om dere ser noen bilder dere ikke ønsker jeg skal bruke, feil eller noe som mangler.

Denne hjemmesiden er en del av en større helhet. I denne helheten inngår utforming av skilting, foldere, plakater og mye mer. Mer om det senere! Med vennlig hilsen Gudmund