Nyheter – 25.08.2023

OBS: Foredrag og workshop med Hilde Lengali / Det viktige skole-hjem-samarbeidet

Foreldreforeningen og skolen inviterer til foredrag og workshop med Hilde Lengali, daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund, torsdag 7. september 18 - 20 i annekset.

Foredrag og workshop med Hilde Lengali / Det viktige skole-hjem-samarbeidet

Erfaring og forskning viser at foreldrene har størst betydning, og at samarbeid mellom skole og hjem er en viktig faktor i elevenes trivsel og opplæring på skolen. Hilde Lengali er mor til mange barn, kjenner skolen godt og har jobbet i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff) siden 2007.

Foreldreforeningen og skolen har gleden av å inviterer alle foreldre og ansatte til foredrag og workshop med Hilde Lengali: Torsdag 7. september 18 - 20 i annekset.

Hilde har reist mye rundt til landets steinerskoler og holdt foredrag om skole-hjem samarbeid. Hun er opptatt av hva som ligger i foreldrenes rolle i samarbeidet med skolen, hva forventer foreldre av skolen og hva forventer skolen?

Programmet for besøket vil være som følger:

  • Onsdag 6. september vil Hilde ha samtaler med kollegiet og foreldreforeningens styre om skole-hjem-samarbeid.
  • Torsdag 7. september inviteres alle foreldrene og lærere til foredrag og felles workshop på skolen mellom 18-20. Først vil Hilde holde et lite foredrag i annekset. Deretter vil hun gi fremmøtte foreldre og lærere noen spørsmål og oppgaver. Disse tar klassene eller trinnene med seg til egne rom for videre samtaler og felles arbeid.

Ta del i samtalen. Vær med å utvikle skolen vår. Vi gleder oss til å få besøk av Hilde og tror dette kan bli en inspirerende og spennende start på et nytt skoleår! Vi håper dere kan sette av datoen med en gang.

Følg arrangementet på Facebook https://fb.me/e/17FOVmMtD

Velkommen!

Med vennlig hilsen FF og skolen