Om skolen

Covid-19

Her finner du informasjon om skolens håndtering av koronasituasjonen

Ungdomsskolen er i rødt nivå frem til 18. januar

Foreløpig er ungdomsskolen satt i rødt nivå frem til 18. januar i tråd med rådene fra regjeringen og Tromsø kommune. Dette betyr at elevene får all undervisning på skolen, men at skoledagen organiseres etter strenge smittevernregler. Se detaljer i dokumentet Trafikklysmodell lokal organisering Steinerskolen i Tromsø 20 21 for mer informasjon.

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

Skolen beredskapsplan er fordelt på to dokumenter

1) Smittevernberedskap for gult og rødt nivå

Denne beskriver både bakgrunn og tiltak for smittevern ved skolen. Kan lastes ned som PDF her: Steinerskolen i Tromsø smittevernsberedskap gult og rødt nivå

2) Trafikklysmodellen

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Vi har laget et dokument som da beskriver de lokale tilpasninger som gjøres i skifte mellom gult og rødt nivå. Dette er for at man raskt skal kunne skifte mellom disse to nivåene. Ved grønt nivå vil skolen følge normal organisering.

Denne planen kan lastes ned som PDF her: Trafikklysmodell lokal organisering Steinerskolen i Tromsø 20 21

English version

The Norwegian Institute of Public Health has created a traffic light model with green, yellow and red levels that shows what infection control measures schools should follow. It is the general situation of infection in Norway that determines the level to follow.

The traffic light model at Tromsø Waldorf School

Tromsø kommune have written and translated important information about the corona virus into English. Use this link and read under "Information in other languages."

Kontakt

Ta kontakt med skolen på tromso@steinerskolen.no eller telefon 77 69 88 70 dersom du har spørsmål eller trenger å melde fra om smitte.

Generell informasjon

Tromsø kommune sin informasjonsside om korona gir mye nyttig lokal og oppdateres informasjon fortløpende på sine sider. Se https://www.tromso.kommune.no/alt-om-korona-i-tromsoe.6258629-110070.html

Dersom noen lurer på om de kan være smittet, les informasjonen på denne siden og ta kontakt med kommunen på deres telefon: 469 07 899

Hjertetelefon Tromsø: 907 21 195

Hjertetelefonen betjenes av fagpersoner som til vanlig jobber med barn og unge. Det ytes ikke helsehjelp.

Åpen mandag – fredag: 9 – 21
Lørdag og søndag: 12 – 18

Det er viktig at alle elever som er hjemme, holder seg hjemme. Les mer om om coronaviruset på https://www.regjeringen.no/no/...