Om skolen

GDPR skolestart e-post

GDPR og håndtering av personopplysninger knyttet til utsendelse av e-post med invitasjon til informasjonsmøte om 1. klasse ved Steinerskolen i Tromsø 2021.


Steinerskolen i Tromsø sendte januar 2021 en innsynsbegjæring til Tromsø kommune. Den lød som følger:

“Steinerskolen i Tromsø søker med dette om innsyn i e-postadresser til foreldre med barn i Tromsø kommune som skal starte i 1. klasse skoleåret 2021–2022. Formålet med innsynet er at skolen ønsker å gi informasjon om vårt skoletilbud.

Skolen ønsker å sende ut en e-post med invitasjon til et informasjonsmøte på skolen tirsdag 16. februar 2021. Skolen ønsker utelukkende å bruke e-postlistene til å sende denne ene invitasjonen og alle e-postlister vil bli slettet umiddelbart etter at denne invitasjonen er sendt ut.

Steinerskolen i Tromsø vil i sin utsending av e-post gjøre det tydelig for mottakerne hva som er formålet og hvordan personvernet er ivaretatt. I e-posten vil skolen legge inn en link til skolens hjemmeside der formål og grunnlag for håndtering av personopplysninger tydelig beskrives.”

Du er nå på skolens hjemmeside og på denne siden, i teksten nedenfor, er formål og grunnlag beskrevet.

Formål og behandlingsgrunnlag

  • Formål: Formålet med innsynet og utsendingen av e-post er at skolen ønsker å gi informasjon om vårt skoletilbud.
  • Behandlingsgrunnlag: Personvernforordningen (GDPR.) Artikkel 6. Behandlingens lovlighet e) behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Innhenting og behandling av personopplysninger ved skolestart

“Steinerskolen og alle andre frittstående skoler i Norge drives med hjemmel i friskoleloven som har til formål å sikre at foreldre og elever kan velge andre skoler enn den offentlige skole. Friskolene er ikke en kommersiell aktør, og drives ved hjelp av statstilskudd og egenbetaling/skolepenger. Personvernforordningen stiller krav om hvordan skole- og barnehageeiere skal behandle personopplysninger.” Advokat Per Harald Gjerstad.

Avsnittet ovenfor er et utdrag av en redegjørelse som advokat Per Harald Gjerstad skrev til Steinerskolene i Norge i 2020 om lovgrunnlaget for å sende ut informasjon i forbindelse med skolestart. Dette er da også Steinerskolen i Tromsø sitt grunnlag for å sende ut invitasjon til møte via e-post. Klikk her for å lese hele redegjørelsen.

Håndtering av personopplysninger innhentet fra Tromsø kommune januar 2021


E-postlisten som Steinerskolen i Tromsø har fått tilsendt fra Tromsø kommune vil behandles lokalt på følgende måte:

  • Oppbevares forsvarlig og i kun ett eksemplar på skolens interne harddisk.
  • E-postlisten vil kun brukes til å sende ut 1 epost med informasjon om et åpent Teams-møte torsdag 16. februar 2021 klokken 16.30.
  • E-postlisten vil bli slettet umiddelbart etter at denne e-posten er sendt ut.

Det er ikke innhentet navn på barn, postadresser eller andre opplysninger om elever som skal starte i 1. klasse skoleåret 2021–2022.

Databehandlingsansvarlig er daglig leder Siv-Bente Johansen. E-post: tromso@steinerskolen.no

Lovdata