Om skolen

Hva er en Steinerskole

Kunnskap i sammenheng

Lurer du på om steinerskolens pedagogiske tilbud kan være noe for ditt barn? Her er en kort introduksjon til vår pedagogikk

Ikke fylle en kanne, men tenne en ild

Den bærende idéen er troen på det enkelte menneskets uendelige muligheter. Steinerskolen vil vekke og utvikle disse potensialene i hvert enkelt barn på en allsidig måte, der barnet får lære med alle sine sanser – med hele seg. Det skal ikke fylles med fakta og opplysninger, men utvikle et kreativt forhold til sin egen læring og modnes helhetlig som menneske

En forening av akademiske og kunstneriske fag

Et mål i steinerskolen er at elevene skal utvikle et kreativt og lystbetont forhold til sin egen læring. Elevenes interesse for kunnskap vekkes gjennom ulike undervisningsmetoder, noe som også inkluderer kunstneriske aktiviteter i alle fag. Kunst er mer enn et fag i steinerskolen, og integreres i alle fag for å stimulere kreativ tenkning og lærelyst

Å se sammenhenger

Skolens fagplan, tverrfaglig fokus og en variert undervisningen søker å sette ulike fag i sammenheng med hverandre

  • Veien til kunnskap går fra erfaring via opplevelse til refleksjon på det enkelte fagområde. Eller fra hånden, til hjertet og så til hodet, kan man også si.
  • Skolens mål er å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring

«Undring er ikke læring, undring er det som gjør læring mulig. Undring er det havet all læring flyter på. Undring lar seg ikke planlegge, undring lar seg bare leve. Undring er ikke et triks som får mennesker til å ville vite det vi allerede vet. Undring retter seg ut mot det vi ikke vet.» Godi Keller, Steinerpedagog

01a7f77b283524905f38100236c1a5f7db88519bbc

Hovedfag, øvelsesfag og praktiske fag

Skoledagen starter med en dobbeltime hvor det undervises i et tema i perioder på 2 – 5 uker. Her får eleven fordype seg i ulike emner, det være seg eventyr i 2. klasse, vikingetid i 5. klasse, fysikk i 8. klasse eller kunsthistorie i 10. klasse. Fagstoffet inneholder ofte historier og mye av fagstoffet formidles muntlig av lærer. Ut fra gjenfortellinger og samtaler formulerer elevene egne tekster og samler sine tekster og illustrasjoner i egne arbeidshefter, eller arbeider med praktiske oppgaver knyttet til emnet

Læreren

Som bakteppe for sin undervisning har læreren de godkjente læreplanene, skolens kultur og tradisjon. Ved siden av seg kolleger med deres erfaring og kompetanse. Foran seg har læreren sin klasse. Det er et stort ansvar å ha friheten til å velge ut, slå sammen, legge til og utheve momenter og ikke minst velge metoder hver dag, hver uke og i hver periode. Til tross for tydelige rammer og mål, har læreren en frihet til å til å forme undervisningen. Dette tror vi er avgjørende for at spennende ideer skal gro og at entusiasmen skal holde seg høy gjennom mange år.

Ta gjerne kontakt med skolen for en omvisning og en samtale om pedagogikken og skolen vår

For deg som vil lese mer: her er noen sentrale linker og nettsider som vil gi et godt overblikk over Steinerskolens ide og innhold

1) Steinerskolens nasjonale læreplan. Dersom du ønsker å se nærmere på kompetansemål i fag, hvordan man arbeider med et fag gjennom skoleløpet, eller hvordan metoden brukes på et spesifikt trinn finner man best oversikt i Læreplanen til Steinerskolene

2) En flott og samlet presentasjon. Les hvordan tidsskriftet Steinerskolen gjennom dette ekstranummeret presenterer pedagogikken

3) Les "Ofte stilte spørsmål" på Steinerskolen i Oslo sine nettsider

4) Hva menes med at man er en karakterfri grunnskole

5) Det er skrevet mye om 6-åringene i norsk presse de siste årene. Her er blant annet et interessant leserinnlegg fra Haugesund Avis 2019

6) Dersom man ønsker å lese relevante artikler fra norsk og utelandsk presse er Facebooksiden til Steinerskolenes forbund et godt utgangspunkt eller man kan finne gode artikler om pedagogikken og praksisen i Steinerbladet

7) Et innblikk i hverdagen på Steinerskolen i Tromsø. Skolen sender ut ukentlige nyhetsbrev til foreldrene. I våre sosiale medier kan man følge med på noe av den aktiviteten som er på skolen fra uke til uke

Facebook og Instagram